CERTIFICIRANJE

BUREAU VERITAS CERTIFICATION: VODILNA CERTIFIKACIJSKA HIŠA V SLOVENIJI IN NA SVETU

Bureau Veritas Certification nudi obširen portfelj storitev presoj in certificiranja na področju kakovosti, okolja, varnosti in zdravja ter družbene odgovornosti po mednarodno priznanih standardih, lokalnih shemah in rešitvah prilagojenih potrebam strank.

Podeljenih je bilo več kot 100.000 certifikatov v 100 državah po vsem svetu. Pridobljena certifikacijska oznaka Bureau Veritas pomeni pomembno konkurenčno prednost in sporoča zavezanost vaše organizacije k odličnosti, zanesljivosti in trajnostnemu razvoju.

Kako začeti?


Naš namen je, da boste z uporabo mednarodno priznanih sistemov vodenja dobili čim več dodane vrednosti na področju, ki ga dotični sistem vodenja obravnava.

V ISO standardih je zapisana najboljša mednarodna praksa vodenja določenega področja, ki jo uporablja na tisoče uspešnih ljudi po svetu.

Certificiranje sistemov vodenja: Kako začeti?

I. Na začetku projekta uporabe ISO sistemov vodenja je potrebno načrtovati tri ključne faze:

• faza vzpostavitve sistema vodenja v organizaciji
• faza prvih dveh presoj in pridobitve certifikata
• faza nenehnih izboljšav z notranja uporabo ISO sistema vodenja in zunanjimi presojami

II. Ker ima vsaka organizacija svoja izhodišča in posebnosti, je pomembno že na samem začetku prepoznati ključne informacije in ustrezno prilagoditi fazo vzpostavitve sistema vodenja v organizaciji. Priporočamo spoznavni sestanek, kjer bi se dogovorili o ustreznih korakih.

Certifikacijska oznaka

Certifikat je dragocena pridobitev za vašo organizacijo, saj odseva vašo uspešnost in trajno usmeritev k profesionalnemu in doslednemu načinu izvajanja vaše dejavnosti.

Bureau Veritas Certification vam priporoča, da vaš certifikat promovirate z uporabo certifikacijskih oznak na tiskovinah, brošurah, označevalnih tablah, zastavah, voznem parku itd.

Za pravilno uporabo certifikacijskih oznak, smo izdali brošuro Navodila za uporabo certifikacijskih oznak Bureau Veritas Certification, s katero smo želeli zagotoviti tudi, da bi bila pravila za uporabo certifikacijskih oznak jasna vsem našim strankam. Upamo, da boste v brošuri našli odgovore na vse morebitne nejasnosti. V nasprotnem primeru pa se obrnite na Bureau Veritas Certification in z veseljem vam bomo pomagali.

Izjava o nepristranskosti

Zagotavljamo nepristranskost

»Ena od temeljnih vrednot Bureau Veritas, ki je tudi ključni element našega etičnega kodeksa, je nepristranskost. Za Bureau Veritas je zagotavljanje nepristranskosti poslovnih rešitev in storitev izrednega pomena, da bi zaščitili našo verodostojnost in blagovno znamko, zagotovili zadovoljstvo strank in hkrati zadostili pravilom akreditacije in zakonodajnih organov. V Bureau Veritas izvajamo strokovne in nepristranske storitve ter pripravljamo poročila, ki so natančni zapis dejanskega stanja v skladu z našo najboljšo prakso.«

Tomaž Verbnik, direktor Bureau Veritas, AMD regija

Bureau Veritas je opredelil in vzdržuje strogo politiko nepristranskosti, ki jo spremlja z nepristranskimi odbori, ustanovljenimi po celem svetu.

Proces certificiranja

Proces certificiranja, ki ga izvajamo v okviru Bureau Veritas Ljubljana, je akreditiran v skladu s SIST EN ISO/IEC 17021-1.

Bureau Veritas je razvil mednarodno sprejet in priznan proces certificiranja, ki je skladen s strokovnimi standardi in drugimi mednarodnimi pravili certificiranja.

Organizacije, ki izrazijo zanimanje za certificiranju sistemov vodenja pri Bureau Veritas Certification, se najprej seznanijo:
- s ključnimi koraki in procesi pri vzpostavitvi sistemov vodenja in certificiranjem le-teh;
- s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz certificiranega sistema vodenja; več o tem is lahko preberete v splošnih in specifičnih pogojih poslovanja.

Certificirane organizacije

Bureau Veritas Certification je certificiral več kot 80.000 organizacij po vsem svetu. Če potrebujete spisek certificiranih organizacij po različnih standardih ali veljavnost certifikata posamezne organizacije, nas kontaktirajte na info.slo@bureauveritas.com.

Reševanje pritožb

Proces reševanja pritožb je pomemben del naše usmeritve k zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev in takojšnjemu odzivu na njihove potrebe. Naš cilj ni le zadovoljiti pričakovanja naših odjemalcev, temveč zagotoviti dodano vrednost, stalno kakovost ter nenehne izboljšave vseh procesov. V Bureau Veritas posvečamo ustreznemu reševanju pritožb posebno pozornost. Zato smo vzpostavili sistem, ki našim strankam olajša posredovanje pritožb, nam pa omogoča, da se lahko nanje kar najhitreje odzovemo.

Pritožbo lahko vložite s pomočjo spletnega obrazca za reševanje pritožb. Pritožba bo posredovana neposredno oddelku za kakovost družbe Bureau Veritas v Sloveniji.