Image
certificiranje

BUREAU VERITAS CERTIFICATION: VODILNA CERTIFIKACIJSKA HIŠA V SLOVENIJI IN NA SVETU

Certificiranje po mednarodno priznanih standardih vodenja omogoča vaši organizaciji nenehno izboljševanje. V naši ponudbi so storitve certificiranja in usposabljanja, ki jih potrebujete za zmanjšanje tveganja in izboljšanje zaupanja vaših deležnikov.

VAŠI IZZIVI

Sistemi vodenja so ključni za vaš poslovni uspeh: zagotavljajo okvir politik in procesov, ki omogočajo vaši organizaciji doseganje ciljev in zmanjšanje tveganj na določenih področjih. Certificiranje teh sistemov s strani neodvisne organizacije zagotavlja, da vaše podjetje izpolnjuje mednarodno priznane standarde.

KAKO VAS PODPIRAMO

Nudimo storitve na treh ključnih področjih:

  • Neodvisno certificiranje sistemov vodenja: podpiramo vas pri izboljšanju organizacijske uspešnosti in zmanjševanju tveganj s certificiranjem po standardih, ki jih objavijo ISO in drugi organi.
  • Presoje po meri: zagotavljamo skladnost z mednarodnimi in/ali notranjimi standardi na različnih področjih, kot so družbena odgovornost, kakovost in skladnost z zahtevami blagovne znamke.
  • Usposabljanje: Nudimo programe usposabljanja, ki razvijajo kompetence vaših zaposlenih na področju različnih tem, s pomočjo katerih obvladujejo zahteve mednarodnega in/ali notranjega standarda.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Naši certifikati sistema vodenja obravnavajo kakovost, zdravje in varnost, organizacijska tveganja in trajnost.

Naše certifikacijske storitve vključujejo naslednje:

Naše certifikacijske storitve obravnavajo naslednje izzive, povezane s organizacijskimi tveganji:

  • Zaščita podatkov: naš tehnični standard za varstvo podatkov vam pomaga pri reševanju težav z varstvom podatkov.
  • Varnost informacij: ISO 27001 zmanjšuje tveganje kršitev IT protokolov in vam pomaga pri spoštovanju zakonodaje o varstvu podatkov.
  • Neprekinjeno poslovanje: ISO 22301 izboljšuje odpornost vaše organizacije pri srečanju z nepredvidenimi incidenti v celotnem poslovnem ekosistemu, kot so npr. zlonamerni kibernetski napadi.
  • Preprečevanje korupcije: ISO 37001 vam pomaga vzpostaviti postopke za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganja podkupovanja v vaši organizaciji.
  • Upravljanje premoženja: ISO 55001 vam pomaga uravnotežiti tveganje in stroškovno učinkovitost pri odločanju.
  • Trajnost: Naši sistemi vodenja na področju trajnosti vam omogočajo odgovorno upravljanje naravnih virov, omejevanje ogljično intenzivnih dejavnosti, izboljšanje sledljivosti vaših gozdov in lesnih proizvodov ter izkazovanje vaše družbene odgovornosti.

Rešitve, specifične za sektor

Naše certifikacijske storitve obravnavajo naslednje panoge:

Izjava o nepristranskosti

Zagotavljamo nepristranskost

»Ena od temeljnih vrednot Bureau Veritas, ki je tudi ključni element našega etičnega kodeksa, je nepristranskost. Za Bureau Veritas je zagotavljanje nepristranskosti poslovnih rešitev in storitev izrednega pomena, da bi zaščitili našo verodostojnost in blagovno znamko, zagotovili zadovoljstvo strank in hkrati zadostili pravilom akreditacije in zakonodajnih organov. V Bureau Veritas izvajamo strokovne in nepristranske storitve ter pripravljamo poročila, ki so natančni zapis dejanskega stanja v skladu z našo najboljšo prakso.«

Tomaž Verbnik, direktor Bureau Veritas, AMD regija

Bureau Veritas je opredelil in vzdržuje strogo politiko nepristranskosti, ki jo spremlja z nepristranskimi odbori, ustanovljenimi po celem svetu.

Proces certificiranja

Proces certificiranja, ki ga izvajamo v okviru Bureau Veritas Ljubljana, je akreditiran v skladu s SIST EN ISO/IEC 17021-1.

Bureau Veritas je razvil mednarodno sprejet in priznan proces certificiranja, ki je skladen s strokovnimi standardi in drugimi mednarodnimi pravili certificiranja.

Organizacije, ki izrazijo zanimanje za certificiranju sistemov vodenja pri Bureau Veritas Certification, se najprej seznanijo:
- s ključnimi koraki in procesi pri vzpostavitvi sistemov vodenja in certificiranjem le-teh;
- s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz certificiranega sistema vodenja; več o tem is lahko preberete v splošnih in specifičnih pogojih poslovanja.

Certificirane organizacije

Bureau Veritas Certification je certificiral več kot 80.000 organizacij po vsem svetu. Če potrebujete spisek certificiranih organizacij po različnih standardih ali veljavnost certifikata posamezne organizacije, nas kontaktirajte na info.slo@bureauveritas.com.

Reševanje pritožb

Proces reševanja pritožb je pomemben del naše usmeritve k zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev in takojšnjemu odzivu na njihove potrebe. Naš cilj ni le zadovoljiti pričakovanja naših odjemalcev, temveč zagotoviti dodano vrednost, stalno kakovost ter nenehne izboljšave vseh procesov. V Bureau Veritas posvečamo ustreznemu reševanju pritožb posebno pozornost. Zato smo vzpostavili sistem, ki našim strankam olajša posredovanje pritožb, nam pa omogoča, da se lahko nanje kar najhitreje odzovemo.

Pritožbo lahko vložite s pomočjo spletnega obrazca za reševanje pritožb. Pritožba bo posredovana neposredno oddelku za kakovost družbe Bureau Veritas v Sloveniji.