Ogljični odtis verifikacija

VERIFIKACIJA OGLJIČNEGA ODTISA

Ogljični odtis (ang. Carbon footprint) je kazalnik, ki se uporablja za ponazoritev količine emisij ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Je merilo vplivanja na podnebne spremembe. Izražen je v tonah CO2. Določimo ga lahko kot posredne ali neposredne emisije posameznika, dogodka, izdelka ali celotne organizacije.

Preverite več o izračunu ogljičnega odtisa organizacije in izdelka

Ali ste že izračunali ogljični odtis in bi potrebovali pregled in potrditev izračuna?

Bureau Veritas nudi neodvisen pregled in preverjanje poročila o izračunu ogljičnega odtisa, načina določitve virov emisij, uporabljenih faktorjev in metodologije za izračun ter po končanem pregledu potrditev/verifikacijo poročila.

Obstajajo različne stopnje verifikacije rezultatov. Podrobnejša kot je verifikacija, večje je zagotovilo, da so doseženi rezultati meritev res točni.

Smernice za pripravo verifikacije ogljičnega odtisa organizacije določa standard ISO 14064 oz. GHG Protokol. 

Smernice za pripravo verifikacije ogljičnega odtisa izdelka določa standard ISO 14067 oz. GHG Protokol.

Standarda zagotavljata jasnost in doslednost pri preverjanju emisij in odvzemov toplogrednih plinov za podporo trajnostnemu razvoju z nizkoogljičnim gospodarstvom ter koristi organizacijam, zaveznikom projektov in zainteresiranim stranem po vsem svetu.

Prednosti verifikacije izračuna ogljičnega odtisa
 • Pregled in potrditev izračuna ogljičnega odtisa s strani neodvisne zunanje organizacije bo prispevala k večji tehtnosti vaših rezultatov in povečala zaupanje naročnikov, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev.
 • Verifikacija poda vašemu izračunu "pečat" strokovnega organa, ki dokazuje kakovost in verodostojnost podatkov v poročilu.
 • Verifikacijo izračuna ogljičnega odtisa vse bolj zahtevajo tudi banke kot pogoj pred odobritvijo posojil namenjenih investicijam z okoljskim vplivom.
 • Pregledano in potrjeno poročilo vpliva ugled vaše organizacije.
 • Pri CDM  (Clean Development Mechanicm UN) se lahko samo organizacije s preverjenimi izpusti uvrstijo v razred "A".

Specifični pogoji in sheme za preverjanje in overjanje okoljskih informacij

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?
 • Strokovno znanje

  Naši strokovnjaki so specializirani za verifikacijo ogljičnega odtisa in seznanjeni s sodobnimi standardi in smernicami.

 • Neodvisnost

  Kot neodvisna organizacija vam zagotavljamo nepristransko oceno izračuna vaših emisij.

 • Transparentnost

  Transparentnost in nepristranskost sta ključni vrednoti našega delovanja. Rezultate in ugotovitve verifikacije vam bomo predstavili jasno in nazorno.

 • Celovita analiza

  Postopek verifikacije zajema temeljito analizo podatkov in oceno emisij, da vam lahko ponudimo natančno sliko ter potrditev izračuna vašega ogljičnega odtisa.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047