Image
USTVARJAMO BOLJŠA DELOVNA MESTA

USTVARJAMO BOLJŠA

DELOVNA MESTA

S 75.000 zaposlenimi, ki delajo v 140 različnih državah, je naša delovna sila naše najbolj dragoceno bogastvo. Varnost in zdravje, dobro počutje in razvoj naših ljudi so prednostne naloge v naši organizaciji. S spodbujanjem vključevanja si prizadevamo oblikovati boljše delovno mesto.

NAŠE VREDNOTE

 • Pozitiven vpliv na življenja milijone ljudi.
 • Varnost in zdravje sta prednostni zahtevi.
 • Razvoj človeškega kapitala s povečanjem izobraževalnih ur.
 • Celovit okvir delovanja v skladu z digitalnimi in družbenimi izzivi.
 • Naraščajoče število žensk na vodstvenih položajih.
 • Spremljanje in izvajanje ukrepov za odpravo razlik v plačah med spoloma. Leta 2020 je izven ravni vodstva razmerje med ženskami in moškimi 1,00 - na podlagi izračuna 74 držav, ki pokrivajo 76% naših zaposlenih1.

1: Leta 2019 je bilo izven ravni vodstva to razmerje med ženskami in moškimi 1,02 glede na 42 držav, ki vključujejo 67% naših zaposlenih.

BUREAU VERITAS deluje v skladu z naslednjimi cilji trajnostnega razvoja združenih narodov:

NAŠA ZAVEZA

 • Zagotavljanje delovnih mest brez delovnih nesreč: do leta 2025 doseči 0,26 stopnje nesreč (TAR2).
 • Doseganje 35% zastopanosti žensk na vodilnih položajih3 do leta 2025.
 • Do leta 2025 doseči 35 ur usposabljanja za zaposlenega / leto.
 • Spodbujanje vključujočega okolja za zagotavljanje raznolikosti.
 • Zagotoviti okolje, ki bo vsem delavcem v Bureau Veritas omogočalo učenje in rast.
 • Povečanje strokovnega znanja naših zaposlenih za zagotavljanje naših storitev.
 • Vključevanje naših ljudi z aktivnim poslušanjem in merjenjem povratnih informacij.
 • Upoštevanje načel človekovih pravic.
 • Boj proti diskriminaciji.
   

2: TAR: Skupna stopnja nesreč (število nesreč z izgubljenim časom in brez njega x 200.000 / število opravljenih ur).

3: Delež žensk od izvršnega odbora do skupine III (interna ocena, tj. »Vodstvo« ali »vodstveni kader«) v skupini Bureau Veritas.

ZELENE STORITVE & REŠITVE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

PREVERITE