CERTIFICIRANJE LESNE BIOMASE (PELETI, SEKANCI,…) NOVA CERTIFIKACIJSKA SHEMA ZA BIOGORIVA, BIOMASUD

CERTIFICIRANJE LESNE BIOMASE

BIOMASUD: NOVA CERTIFIKACIJSKA SHEMA ZA BIOGORIVA (PELETI, SEKANCI …)

Je certifikacijski sistem kakovosti in trajnosti evropskega projekta, ki ga v okviru programa Interreg IV-B financira FEDER. To je certifikacijski sistem za sredozemska biogoriva: lesne pelete, oljčne kamne, lesne sekance in školjke.

Za lesne pelete in lesne sekance sistem temelji na mednarodnih standardih; za lesne pelete na ISO 17225-2 in za sekance na ISO 17225-4, medtem ko za ostala biogoriva temeljiji na lastnih predstandardih, razvitih v projektu.

Eden pomembnejših ciljev projekta BIOmasud je v vsaki državi partnerici certificirati 2 podjetji s certifikatom BIOmasud ter s tem zagotoviti kvaliteto biomase in biogoriv iz surovin značilnih za Mediteransko okolje, ki so primerna tudi za rabo v gospodinjstvih. Za pridobitev certifikata mora podjetje dosegati 3 pogoje: kakovost, trajnost in sledljivost biomase.

Certifikat dobijo podjetja, ki proizvajajo ali prodajajo trda biogoriva in se odločijo, da bodo upoštevala pogoje in pravila certificiranja BIOmasud Plus. Z veseljem sporočamo, da smo v novembru 2018 podjetju Biomasa d.o.o.podelili prvi certifikat Biomasud v Sloveniji. Biomasa d.o.o. je eden največjih proizvajalcev lesnih sekancev v Sloveniji, kar pomeni, da bo velik delež sekancev na slovenskem trgu označen z BIOmasud certifikatom.

Kontaktirajte nas

NACE KREGAR
VODJA ODDELKA LES
01 4757 633