SA 8000

SA 8000

Sistem vodenja družbene odgovornosti

Sedanje poslovno okolje zahteva, da se organizacije vse bolj zavedajo družbenih in etičnih vplivov svojih aktivnosti in poslovne politike. Organizacije, ki lahko dokažejo odgovoren pristop k širšim družbenim in etičnim vprašanjem, bodo pridobile ključno konkurenčno prednost in zaupanje svojih delničarjev, strank, lokalnih skupnosti in investitorjev.

Organizacije morajo poskrbeti tako za lastne aktivnosti kot za aktivnosti celotne verige svojih dobaviteljev, da bi se izognili družbenim problemom, kot so delo otrok, prisilno delo in diskriminacija. Koncept vključitve neodvisne stranke, ki nadzoruje družbeno odgovornost organizacije, pridobiva vse večji pomen.

Kaj je SA 8000?

SA 8000 je prvi standard na področju družbene odgovornosti. Temelji na znani strukturi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, konvencijah Mednarodne organizacije dela (International Labour Organisation), Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (Universal Declaration of Human Rights) in na Konvenciji združenih narodov o pravicah otrok (UN Convention on the Rights of the Child). Certificiranje po standardu SA 8000 je priznano po celem svetu. Obsega razvoj in presojanje sistemov vodenja, ki podpirajo družbeno sprejemljive delovne prakse in prinašajo korist celotni dobavni verigi.

PROCES CERTIFICIRANJA

Ključni koraki v procesu certifikaciranja so:

  • Opredelitev področja certificiranja;
  • Predpresoja (neobvezno); analiza vrzeli in diagnoza vašega trenutnega položaja glede na zahteve standarda;
  • Priprava na presojo: srečanje in / ali posvetovanje z nevladnimi organizacijami in sindikati, da bi zbrali informacije v zvezi s kontekstom organizacije;
  • Začetna presoja za preverjanje dokumentacije sistema vodenja (zakonodaja in predpisi, ki se uporabljajo…);
  • Certifikacijska presoja (izdaja certifikata);
  • Kontrolna presoja za spremljanje nenehnih izboljšav;
  • Ponovno certificiranje po treh letih po uspešno opravljeni recertifikacijski presoji.  Po vsakem koraku dobite preprosto in popolno poročilo, ki vaši organizaciji omogoča nenehno izboljševanje uspešnosti sistema vodenja družbene odgovornosti.
POVEČAJTE UGLED SVOJE ORGANIZACIJE S KOMUNICIRANJEM DRUŽBENE ODGOVORNOSTI.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Strokovnost: Bureau Veritas je vodilna certifikacijska hiša na svetu na področju certificiranja družbene odgovornosti. Akreditacijo za certificiranje sistema vodenja družbene odgovornosti po standardu SA 8000 je Bureau Veritas pridobil že januarja 1999.

Mednarodna prepoznavnost: Certifikacijska oznaka Bureau Veritas je priznan simbol zavezanosti vaše organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Priznanja: Bureau Veritas Certification je akreditiralo več kot 40 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles po vsem svetu. Bureau Veritas je član svetovalnega odbora SA 8000.

Celovita ponudba: Bureau Veritas Certification nudi možnost pridobitve več certifikatov naenkrat (integriran pristop), ki obsegajo najširšo paleto priznanih standardov; na ta način dosežemo doslednost z zahtevami veljavnih standardov, obenem pa tudi optimizacijo in učinkovitost.

Partnerski odnos: Uspeh družbe Bureau Veritas Certification temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je nadaljnji uspešni razvoj vaše organizacije. Več kot 4.800 posebno usposobljenih presojevalcev vam bo pomagalo pridobiti in vzdrževati certifikat, namenjen potrebam vašega podjetja.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047