USPOSABLJANJA VZD/VPP

USPOSABLJANJA IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM 

DELODAJALEC JE ODGOVOREN ZA USPOSOBLJENOST DELAVCEV ZA VARNO OPRAVLJANJE DELA

Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/11) in Zakonu o varstvo pred požarom (Ur. list RS 83/12) mora vsak delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob:

  • sklenitvi delovnega razmerja,
  • razporeditvi na drugo delo,
  • uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo
  • spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Usposabljanje se izvede po programu teoretičnega in praktičnega usposabljanja za varno in zdravo delo, ki je izdelan na podlagi ocene tveganja in se prilagaja posebnostim delovnega mesta:

  • teoretično usposabljanje za varno delo,
  • izpit oz. preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo,
  • praktično usposabljanje za varno delo na delovnem mestu,
  • preizkus praktične usposobljenosti za varno delo.
PREVERITE NAŠO PONUDBO USPOSABLJANJ ZA VARNO DELO:
 

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 47 57 697