Namen

Udeleženci se bodo temeljito seznanili z metodo PFMEA (Proces FMEA) in možnostmi njene uporabe v delovnem procesu.

Komu je seminar namenjen

Tehničnim direktorjem, vodjem proizvodnje in službe kakovosti, tehnologom, razvojnikom, raziskovalcem in konstruktorjem.

Vsebina seminarja

  • Uvod: namen FMEA, cilji in omejitve FMEA, uvajanje FMEA v organizacijo, FMEA za izdelke in procese, planiranje projektov
  • Izvedba procesnega – PFMEA – 7 korakov: planiranje in priprava, analiza strukture, analiza funkcije, analiza napake, analiza tveganja, optimizacija, dokumentiranje rezultatov
  • PFMEA v praksi: pregled primerov uporabe

Datum seminarja

V pripravi.