S storitvami certificiranja sistemov vodenja varnosti živil skrbimo za varnost živil celotne prehrambne verige - od pridelave in predelave živil, skladiščenja, transporta in ustrezne embalaže na prodajnih policah. Dodatno s certificiranjem kmetijskih pridelkov in živil omogočamo ponudnikom, da svoje pridelke in predelana živila diferencirajo od konkurenčnih produktov.