SPC - STATISTIČNO OBVLADOVANJE PROCESOV

Namen

Seznaniti udeležence z metodo SPC in njeno uporabo.

Komu je seminar namenjen

Tehničnim direktorjem, vodjem proizvodnje, tehnologom, razvojnikom, vodjem in strokovnim sodelavcem službe kakovosti.

Vsebina seminarja

  • Razumevanje, vsebina in uporabnost SPC (v2)
  • Metode in orodja za izboljšanje
  • Izračuni in razumevanje osnovnih statističnih parametrov v povezavi z metodo SPC
  • Izračuni sposobnosti procesa Cp in Cpk ter sposobnosti strojev Cm in Cmk
  • Praktični primeri priprave, izračuna, uporabe ter razlage sposobnosti procesov in strojev
  • Uporaba aktualnejših kontrolnih kart
  • Postopek in metode uvedbe SPC v prakso
  • Izkušnje pri uvedbi in uporabi SPC
  • Zaključna diskusija

Datum seminarja

V pripravi.