Image
Gradimo boljše okolje

SKRBIMO ZA BOLJŠE OKOLJE

Vsak dan svojim strankam pomagamo zmanjšati tveganja, predvsem povezana z varstvom okolja in družbeno odgovornostjo. Hkrati želimo postaviti zgled pri zmanjševanju vpliva na podnebne spremembe in oblikovanju boljšega okolja. Naša ambicija je biti vzor pri zmanjševanju ogljičnega odtisa in zaščiti biotske raznovrstnosti.

NAŠE DODANA VREDNOST

 • Naraščajoče naložbe in uporaba novih tehnologij
 • Certifikat ISO 14001 za odgovoren razvoj in napredek
 • Podpis zavez o podnebju in biotski raznovrstnosti
 • Nove okolju prijazne politike: potovanja, zgradbe, prilagodljivo delo, biotska raznovrstnost ...
BUREAU VERITAS PRISPEVA K CILJEM TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV:

naše okoljske zaveze

 • Implementacija naših politik
 • Zmanjšanje našega ogljičnega odtisa z: 
  o   Preureditvijo voznega parka
  o   Zmanjšanje porabe energije v naših objektih
  o   Prilagoditvijo naših potovalnih navad
  o   Zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in prilagajanjem podnebnim spremembam
 • Doseganje 2 toni CO2 izpustov1 na zaposlenega/leto do 2025 
 • Podpiranje biotske raznolikosti
 • Interna promocija krožnega gospodarstva

1: Izpusti povezani s poslovnimi potovanji

BV ZELENE STORITVE & REŠITVE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

PREVERITE KAKO VAM LAHKO POMAGAMO