Image
INTEGRIRANI SISTEMI VODENJA

INTEGRIRANI SISTEMI VODENJA

Integrirani sistemi vodenja znižajo stroške in povišajo učinkovitost poslovanja

Tradicionalni pristop z več sistemi in ločenimi presojami je postal predmet razprav o tem, kako bi se lahko znižali stroški, dosegla večja učinkovitost presoj in preprečilo podvajanje dela.

Mnogi standardi sistemov vodenja so bili razviti na podlagi skupnega okvirja z več vidiki standardov, ki so skupni vsem, na primer politika, vodstveni pregled, obvladovanje dokumentov, interna presoja, operativna kontrola in nadzor nad procesi, korektivni in preventivni ukrepi itd. Odvisno od tega, kako se organizacija razvija in izvaja svoje sisteme vodenja glede kakovosti, okolja ali zdravja in varnosti, lahko doseže različne stopnje sistemske integracije. Praviloma je ta v treh stopnjah:

Ločeni sistemi

Vsi sistemi vodenja so oblikovani in vodeni ločeno, brez križanja aktivnosti med standardi. Takšna organizacija omogoča visoko raven individualnega nadzora, vendar je operativna učinkovitost  minimalna.

Usklajeni sistemi

Določeni vidiki sistema vodenja so integrirani in nekatere aktivnosti se izvajajo hkrati. To je najbolj pogosta oblika sistemske integracije. V tej sestavi organizacija še vedno ohrani nekaj avtonomije in specializacije po posameznih procesih, koristi pa prinaša zmanjšanje podvajanja aktivnosti in s tem povezanih stroškov v času, delu in administraciji.

Integrirani sistemi

Edinstven in celosten sistem vodenja, ki obsega vse vidike različnih poslovnih zahtev QHSE (kakovost, zdravje, varnost, okolje). Ta stopnja popolne integracije je cilj mnogih organizacij, saj omogoča maksimalno operativno učinkovitost.

Koristi uvedbe integriranega sistema vodenja

 •  Povečana operativna učinkovitost
 •  Celosten pogled na organizacijo (QHSE – kakovost, zdravje, varnost, okolje)
 •  Boljša uporaba virov
 •  Preprečevanje podvajanja dela 
 •  Izboljšanje dostopa do informacij
 •  Zmanjšanje administrativnega dela

Integrirane presoje

Ne glede na to, ali organizacija ima integrirani sistem vodenja ali ne, pa je še vedno mogoče uporabiti integrirano presojanje, kadar želi pridobiti organizacija več kot en certifikat. To se doseže z uporabo mnogostranskega presojevalca (ali skupine), ki opravi presoje za različne standarde hkrati. V praksi to zahteva celosten pristop k presoji, upoštevaje zahteve vseh različnih standardov pri presojanju vsakega poslovnega procesa.
 
Na raven integracije presoje lahko vpliva tudi obseg sistemske integracije in posledica so lahko različne stopnje dosežene učinkovitosti presoj.

Prednosti integriranih presoj

 •  Krajši čas presoj
 •  Manjši stroški (običajno za 20–25 %)
 •  Minimalno motenje poslovanja
 •  Skrajšanje časa internih virov
 •  Integrirani pogled na posel nudi širše možnosti za vnos izboljšav postopkov.

Uvedbo integriranih sistemov kakovosti priporočamo predvsem tistim organizacijam, ki so že uvedla in/ali certificirala sistem kakovosti in razmišljajo o razširitvi na področje okolja ter zdravja in varnosti.  Če se odločijo tudi za integrirano presojo, pa bodo lahko izkoristila prednosti, ki jih navajamo.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

Strokovno znanje

Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu z več kot 100.000 certifikati v več kot 100 državah.

Mednarodna mreža

Certifikacijska hiša Bureau Veritas Certification deluje v več kot 100 državah širom sveta, kar omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer.

Priznanja akreditacijskih teles

Bureau Veritas Certification je akreditiralo več kot 40 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles širom sveta.

Partnerski pristop

Naš uspeh temelji na tesnem partnerskem odnosu s ciljem pomagati vaši organizaciji pri nadaljnjem uspešnem razvoju. Naše storitve temeljijo na poznavanju in razumevanju vaših ciljev, organizacijske strukture in poslovne kulture, na osnovi česar sodelavci Bureau Veritas certification lahko nudijo dodano vrednost vašemu poslovanju

Mednarodno priznanje

Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification vam na mednarodnem nivoju zagotavlja pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047