Image
CE OZNAČEVANJE​​​​​​​ ZAGOTOVITE SI SKLADNOST Z ZAHTEVAMI DIREKTIV EU

OZNAKA CE
ZAGOTOVITE SI SKLADNOST Z ZAHTEVAMI DIREKTIV EU

Oznaka CE je potni list za trg Evropske skupnosti za številne izdelke, bodisi potrošniške ali industrijske. Je vizualni simbol skladnosti z zahtevami glede varnosti, javnega zdravja in varstva uporabnikov v Evropski zakonodaji, tehničnih regulativah in standardih.

Zakonodaja je omejena na direktive, ki opredeljujejo zakonsko obvezne osnovne varnostne zahteve, s katerimi morajo biti proizvodi skladni, ustrezne postopke ugotavljanja skladnosti in oznako CE. Predpostavlja se, da so proizvodi, izdelani v skladu z evropskimi usklajenimi standardi, v skladu z bistvenimi zahtevami. Dve ali več direktiv lahko pokriva isti izdelek.

Oznaka CE velja za:

 • Nove proizvode, ki se začnejo uporabljati na trgu Evropske skupnosti (ne glede na to, ali so izdelani v Evropski skupnosti ali ne),
 • Proizvode iz rabljenih materialov, uvožene iz držav v razvoju, ki prvič vstopajo na trg Evropske skupnosti,
 • Proizvode, ki so bili predmet pomembnih sprememb in se štejejo za nove proizvode (to se določi za vsak primer posebej)
 • Prost pretok izdelkov na trgu Evropske skupnosti

Postopek označevanja CE odpravlja tehnične ovire pri trgovanju in zagotavlja prost pretok izdelkov in blaga na trgu Evropske skupnosti. Enotna zakonodaja je nadomestila več nacionalnih predpisov in tako poenostavila zakonodajno okolje. Vsak proizvajalec lahko vstopi v CE postopek označevanja, ne glede na to, kje na svetu se nahaja.

PREDNOSTI

 • Skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami.
 • Skladnost s predpisi EU.
 • Skladnost z nacionalnimi predpisi.
 • Dostop do trga Evropske skupnosti.
 • Prosti pretok blaga na trgu Evropske skupnosti.

Bureau Veritas je pri Evropski komisiji priglašeni organ za izvajanje strokovnih nalog, povezanih s pridobitvijo znaka CE. Naši strokovnjaki nudijo proizvajalcem strokovno pomoč in tehnično podporo v vseh fazah proizvodnje, da bi le-ti lahko pridobili znak CE za tiste proizvode, ki ustrezajo evropskim direktivam.

Storitve, ki jih nudimo pri pridobitvi znaka CE, vključujejo:

 • odobritev tehnične dokumentacije;
 • izbor najustreznejšega modula ocenjevanja skladnosti;
 • presojo proizvodnje – izbor postopkov ocenjevanja;
 • izpite/preskuse poznavanja postopkov – pridobivanje kvalifikacij;
 • izpite/preskuse poznavanja materialov – skladnost z evropskimi predpisi;
 • analizo proizvodov – odobritev razvoja/tipa;
 • spremljanje izdelave proizvoda;
 • formiranje tehnične mape;
 • spričevalo o skladnosti;
 • certifikat o preskusu tipa.

DELUJEMO na naslednjih področjih:

Kontaktirajte nas

ANDREJ HOMAR (JEKLENE KONSTRUKCIJE IN INTEROPERABILNOST)
TEHNIČNI VODJA
030 642 776

MAG. BLAŽ ZUPAN (ELEKTRO IN STROJNO PODROČJE)
NADZORNI INŽENIR
01 47 57 667

NACE KREGAR (PODROČJE LESA IN LESENIH KONSTRUKCIJ)
VODJA ODDELKA LES
01 4757 633