PREVERJANJE IN POTRJEVANJE ANALIZE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA IZDELKA

KRITIČNI PREGLED ANALIZE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA IZDELKA (VERIFIKACIJA LCA)

KRITIČNI PREGLED METOD, KI SE UPORABLJAJO ZA ANALIZO ŽIVLJENJSKEGA CIKLA IZDELKA V SKLADU S STANDARDI ISO 14040 IN ISO 14044

Analiza življenjskega cikla je preučevanje vpliva izdelka na okolje od nabave, transporta vhodnih surovin, izdelave do pakiranja, distribucije, uporabe izdelka  in njegove odstranitve po končani življenjski dobi. S študijo lahko podjetje oceni skupni odtis izdelka na okolje tako v zraku, vodi, rabi surovin kot tudi pri nastajanju odpadkov.

Proizvodni obrat ni več edini predmet analize in zahvaljujoč študiji LCA se razume, da so faze, ki najbolj onesnažujejo, pogosto pred in/ali po proizvodnji.

LCA študija organizaciji omogoča, da razume, na kateri stopnji življenjskega cikla izdelka so potrebne izboljšave, in da na najboljši možni način vlaga svoja sredstva, tako da bi zmanjšala vpliv svojih dejavnosti na okolje.

Študija LCA lahko ustvari tudi posredno konkurenčno prednost. Organizacija lahko pripravi celoten okoljski profil izdelka ali oblikuje ekološko / okoljsko oznako, da bo potrošnik lahko izbral izdelek tudi na podlagi vpliva na okolje, ki ga je organizacija dokumentirala in sporočila.

Poleg tega je pristop LCA koristen tudi za primerjavo na mednarodni ravni, saj je osnova novih okoljskih politik Evropske unije in drugih neevropskih držav.

Študija LCA je specifična za vsako organizacijo oziroma izdelek in njen rezultat je odvisen od postavljenih mej sistema, od njene dobavne verige, pri čemer se ne sme prezreti potrebe po primerjavi znotraj sektorja, in zahtev po oceni verodostojnosti s strani neodvisne organizacije.

KRITIČNI PREGLED analize LCA

Strokovnjaki Bureau Veritas preverijo in kritično pregledajo analizo LCA v skladu s standardi ISO 14040 in ISO 14044. Namen  pregleda LCA s strani neodvisne organizacije je potrditi, ali so metode, ki so uporabljene za izvedbo LCA, skladne z referenčnimi standardi in ustrezne z znanstvenega in tehničnega vidika. S strani neodvisne organizacije potrjena analiza LCA dokazuje zainteresiranim deležnikom, da je analiza izdelana skladno z vsemi veljavnimi merili, njeni rezultati pa so verodostojni in objektivni.

Faze KRITIČNEGA PREGLEDA LCA

Postopek kritičnega pregleda analize LCA je namenjen potrditvi modela in njegovih rezultatov ter je strukturiran v različnih fazah:

 • preverjanje dokumentacije,
 • analiza podatkov in dejavnosti glede na različne faze življenjskega cikla (razvoj, nabava, proizvodnja, distribucija, uničenje ...) ob upoštevanju surovin, materialnih in energetskih virov, odpadkov, transporta itd. ter
 • priprava poročila o potrditvi LCA.

Poročilo, ki ga izda Bureau Veritas, navaja, da:

 • je metoda, uporabljena za izvedbo študije LCA, skladna s standardi ISO 14040 in ISO 14044,
 • je metoda tehnično in znanstveno pravilna,
 • so uporabljeni podatki ustrezni in razumni glede na cilj študije,
 • razlaga vsebuje omejitve študije glede na cilj - poročilo, ki objavlja LCA, je popolno in pregledno.
Prednosti KRITIČNEGA PREGLEDA LCA

Preverjena in potrjena LCA prinaša organizacijam in potrošnikom številne prednosti:

 • Organizacija lahko za študijo LCA pridobi certifikat s strani neodvisnega organa, s čimer se poveča ozaveščenost potrošnikov in celotnega sektorja. Posledično bo organizacija svojo okoljsko ozaveščenost pregledno komunicirala.
 • Potrošniki imajo koristi od preglednosti in jasnosti poročil in poročanja o izdelkih. Preverjanje in potrjevanje študije LCA, ki ga je izvedel neodvisni organ, kot npr. Bureau Veritas, prinaša verodostojnost študiji pred zainteresiranimi stranmi in daje dodano vrednost opravljeni analizi.
Zakaj izbrati Bureau Veritas?
 • VODILNI V SVETU

  Bureau Veritas je vodilna certifikacijska in kontrolna organizacija na področju kakovosti, okolja, varnosti in zdravja pri delu ter družbene odgovornosti.

 • MREŽA

  Bureau Veritas z mrežo 1300 pisarn in laboratorijev v več kot 140 državah zaupa več kot 400.000 strank iz različnih industrijskih panogah po vsem svetu.

 • TEHNIČNA STROKOVNOST

  Bureau Veritas se ponaša z poglobljenim poznavanjem področja LCA in referencami v številnih panogah.