Image
Gradimo svet zaupanja

Gradimo svet zaupanja

V Bureau Veritas pomagamo organizacijam in javnim ustanovam zmanjšati tveganja in obvladovati izzive na področju kakovosti, okolja, varnosti in zdravja pri delu ter družbene odgovornosti.

Vsa področja so osrednjega pomena za delovanje naše družbe. Dolžnost Bureau Veritas je na temeljih trajnostnega poslovanja postati vzor in opora svojim strankam.  

Naša zaveza je, da ravnamo odgovorno in gradimo svet zaupanja.

V praksi to pomeni, da vsak dan prispevamo k oblikovanju boljših delovnih mest, boljšega okolja in boljših poslovnih praks.

Image
Tomaž Verbnik
Tomaž
Verbnik

Direktor področja Adriatik in Mediteran

Kot družbeno odgovorna organizacija se zavzemamo za reševanje najbolj perečih svetovnih izzivov iz vseh gospodarskih panog. Znotraj organizacije delujemo tako, da bi bili industriji vzor v smislu pozitivnega vpliva na ljudi in planet.
Image
UN SG
Image
UN SDG 2