ISO 45001 NADGRADITE UPRAVLJANJE VAŠIH POSLOVNIH PROCESOV

ISO 45001
SISTEM VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Kaj je ISO 45001 in zakaj ga potrebujemo?

Stranke od organizacij, od katerih kupujejo izdelke in storitve, pa tudi od organizacij, ki strukturirajo in upravljajo našo družbo, zahtevajo vedno več. Pričakujejo predvsem, da bodo vzdrževale visoke standarde pri okoljski in družbeni odgovornosti, finančni transparentnosti in ravnanju z zaposlenimi ter zagotavljale trajnostni razvoj.

Varnost in zdravje pri delu neposredno vplivata na uspešnost podjetij. Ocenjuje se, da se približno 4 % svetovnega BDP izgubi v stroških zaradi poškodb, smrtnih žrtev in bolezni, katerih posledica so odsotnost z dela, zdravljenje, invalidnost in pravice preživelih oseb (vir: MOD). Poleg tega je za družbo pomemben tudi potencialni učinek na sistem socialne varnosti, infrastrukturo nujne medicinske pomoči in stroške nezaposlenosti zaradi nezmožnosti za delo.

NAŠA REŠITEV

ISO 45001:2018 je novi mednarodni standard za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu (zamenjal je predhodni standard OHSAS 18001). Koristi izvajanja Sistema varstva in zdravja pri delu – ISO 45001 so neskončne in ko se izvajajo pravilno, to zagotavlja podjetju učinkovito orodje, ki bo pokazalo donosnost naložbe. S stalnim povečevanjem zahtev odjemalcev, zavarovalnih premij, večjimi zahtevami za škode, stroški spiralnih zdravstvenih storitev ter zastojev delovanja in obvladovanju sprememb se morajo podjetja vprašati, ali si lahko privoščijo, da ga ne bodo izvajali.

ISO 45001 standard sledi istim načelom osnovne strukture (HLS) kakor drugi ISO standardi. Osnovna struktura organizacijam olajša uvajanje več ISO standardov v integrirane sisteme vodenja. Prav tako poenostavlja proces certificiranja za organizacije, ki morajo hkrati izpolniti zahteve več standardov, tako da, denimo, omogoča hkratne kombinirane presoje za različne standarde.

KLJUČNE PREDNOSTI:

 • Zmanjšajte število delovnih poškodb, nesreč in bolezni,
 • Razvoj in izvajanje politike učinkovitega upravljanja z varstvom in zdravjem pri delu,
 • Dokažite zavezanost vodstva k spoštovanju zavez učinkovitega vodenja sistema VZD
 • Odpravite tveganja povezana z varnostjo in zdravjem pri delu

ZAKAJ VPELJATI SISTEM VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN ZAKAJ IZVAJATI ZAHTEVE ISO 45001?

 • Pomaga organizacijam vseh vrst in velikosti, da ustvarijo in vpeljejo sistem vodenja, ki proaktivno in sistematično preprečuje z delom povezane nesreče in bolezni.
 • Omogoča sistematično sledenje in izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev v vsaki državi in sektorju, kar povzroči odpravo ali znatno zmanjšanje glob in kazni.
 • Deluje v smislu zmanjševanja delovnih nesreč s sistematičnim prepoznavanjem, ocenjevanjem, analizo in obvladovanjem tveganj in priložnosti, povezanih z opravljanjem dela.
 • Zmanjšuje stroške zaradi manjših odsotnosti na delovnem mestu, zamenjav in nepotrebnih prekinitev.
 • Izboljšuje nadzor nad upravljanjem sistema VZD, s spremljanjem in merjenjem ključnih kazalnikov uspešnosti, kar omogoča vodstvu zajem verodostojnih podatkov, na podlagi katerih sprejema objektivne odločitve.
 • Zagotavlja, da delavci pri varnosti in zdravju pri delu prevzamejo aktivno vlogo in povečuje zavedanje zaposlenih glede tveganj varnosti in zdravja pri delu.
 • Vzpostavlja celovit pristop k obvladovanju varstva in zdravja pri delu na vseh ravneh podjetja, temelječ na dobrih praksah in nadgrajuje zahteve zakonodaje.
 • Preoblikuje delovanje organizacije na področju varstva in zdravja pri delu iz posledičnega v preventivnega.
 • Prepoznava in zadovoljuje potrebe in pričakovanja obstoječih in potencialnih strank, ki sprejemajo kompetentna in perspektivna podjetja (nosilce cerifikatov ISO 45001).

Po podatkih mednarodne organizacije za delo (WHO) iz leta 2017 se na delovnem mestu zgodi kar 2,78 milijonov smrtnih nesreč letno. To pomeni, da skoraj 7.700 oseb dnevno umre zaradi poklicnih bolezni ali poškodb vezanih na delo. Poleg tega se vsako leto zgodi 374 milijonov poškodb ali bolezni, ki niso smrtonosne vendar imajo številne za posledico dolgotrajno bolniško odsotnost. Vse to predstavlja zastrašujočo sliko modernega delovnega mesta, kjer delavci preprosto iz naslova »opravljanja svojega dela« lahko trpijo resne posledice.

ISO 45001 tako zagotavlja enostavno integracijo z obstoječimi ISO sistemi vodenja (ISO 9001, ISO 14001,…) in podobnimi sistemi vodenja ter tako podpira še boljše upravljanje vaših poslovnih procesov!

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?


IZBOLJŠAJTE UGLED VAŠE ORGANIZACIJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Z odločitvijo za certifikat ISO 45001: 2018 dobite dokazilo o stalni zavezi vaše organizacije k varovanju zdravja vaših zaposlenih.

DOKAŽITE SKLADNOST Z VARNOSTNIMI PREDPISI
Certifikacijski sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu zagotavlja, da je upravljanje varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji skladno z zakonskimi predpisi. Zakonodaja v mnogih državah, tudi v Sloveniji, delodajalcem in zaposlenim predpisuje obvezen postopek upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu.

ZMANJŠAJTE ZAVAROVALNE PREMIJE
Z zmanjšanjem števila nesreč ali poškodb opreme ali obratov lahko organizacija zmanjša tudi zavarovalne premije, stroške glob in civilne tožbe.

MEDNARODNA PREPOZNAVNOST
Postanite del velike mednarodne družine certificiranih organizacij. Certifikacijska oznaka Bureau Veritas je priznan simbol zavezanosti vaše organizacije k odličnosti, trajnosti, zanesljivosti in varnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047