OCENA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU

OCENA TVEGANJA

V skladu s 17. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) mora vsak delodajalec oziroma samozaposlena oseba pisno oceniti tveganja, ki so jim zaposleni izpostavljeni ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu.

Izjava o varnosti je pisni dokument, v katerem delodajalec pisno izjavi, da zagotavlja in izvaja vse potrebno za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu v zvezi s preprečevanjem nevarnosti in tveganja pri delu.

Ocena tveganja je sestavni del Izjave o varnosti, na podlagi katere se načrtujejo vsi preventivni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. V oceni tveganja so določena vsa tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni na delovnem mestu in tveganja katerim bi lahko bili izpostavljeni, Ocena tveganja vsebuje:

identifikacijo nevarnosti
  • ugotovitev o tem kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim,
  • verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom,
  • resnost nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in njihovih posledic,
  • odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo,
  • odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.
Oceno tveganja je potrebno popraviti in dopolniti vsakokrat:
 
  • ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni,
  • ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo,
  • ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Epidemija bolezni COVID-19 zahteva pregled in dopolnitev ocene tveganja na delovnem mestu, saj je potrebno tej dodati ukrepe, ki preprečujejo širjenje nalezljivih bolezni.

PREBERITE ČLANEK: PRIPOROČILA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU EPIDEMIJE. 

 

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 47 57 697