Image
EIDAS (KVALIFICIRANE STORITVE ZAUPANJA)

eIDAS

KVALIFICIRANE STORITVE ZAUPANJA

 

POSLOVNI IZZIV

Uporaba novih tehnologij za pridobivanje, prenašanje in zbiranje informacij prinaša veliko podatkov in z njimi povezana tveganja, s katerimi se soočajo organizacije. Uredba (EU) št. 910/2014, imenovana tudi Uredba eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature), zagotavlja pravno podlago na notranjem trgu za elektronsko identifikacijo v državah članicah.

Namen Uredbe eIDAS je okrepiti zaupanje posameznikov, pravnih oseb in javnih oblasti v digitalni svet in elektronske transakcije na notranjem trgu, da se zagotovi skupni temelj za pravno varno elektronsko sodelovanje.

REŠITEV

Uredba eIDAS določa sodelovanje certifikacijskih organov, akreditiranih v skladu z Uredbo (EU) št. 765/2008, pri ugotavljanju skladnosti ponudnikov storitev zaupanja (TSP – Trust Service Providers) in storitev zaupanja, ki jih ti zagotavljajo. Ugotavljanje skladnosti temelji na posebnih presojah, ki jih pri TSP opravijo akreditirani certifikacijski organi.

Certifikat eIDAS se izda ob skladnosti z zahtevami z Uredbo (EU) št. 910/2014 in izraženimi zahtevami v specifičnih evropskih referenčnih standardih. Družbo Bureau Veritas d.o.o. akreditira Slovenski akreditacijski organ SA (Slovenska Akreditacija) za preverjanje skladnosti ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja in kvalificiranih storitev zaupanja, ki jih ti zagotavljajo, z zahtevami Uredbe eIDAS pod številko CP 003. Bureau Veritas je akreditiran tudi za presoje komponent storitev zaupanja (podpisne komponente, video identifiakcija, registracijske službe …). Družba je vpisana na Evropski seznam CAB.

Evropski referenčni standardi se v okviru ETSI neprestano razvijajo in dopolnjujejo in s tem omogočajo nadaljnji razvoj storitev zaupanja.

KAKŠNE PREDNOSTI PRINAŠA CERTIFIKAT eIDAS?

Cilj Uredbe eIDAS je na evropski ravni olajšati uporabo sredstev za elektronsko identifikacijo v posameznih državah članicah za fizične in/ali pravne osebe. Za to želi Uredba eIDAS z načelom vzajemnega priznavanja in vzajemnega sprejemanja sistemov za elektronsko identifikacijo poenostaviti uporabo elektronskih poti avtentikacije, ki jih zagotavljajo TSP, za preverjanje istovetnosti pravnih oseb in državljanov, kar izvajajo javni organi.

Certifikat eIDAS poleg izpolnjevanja zakonske zahteve omogoča, da TSP dokaže skladnost z zahtevami standardov na evropski ravni, ki usklajujejo različne nacionalne predpise posameznih držav članic.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Priznanja: družbo Bureau Veritas je akreditiralo več kot 40 državnih in mednarodnih akreditacijskih organov po vsem svetu.

Vodilni položaj: Bureau Veritas Certification je na svetovnem trgu vodilna certifikacijska družba. Uspeh družbe temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je nadaljnji uspešen razvoj vaše organizacije.

Mednarodna prepoznavnost: Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification je svetovno priznan simbol za zavezanost organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

 • KAKO POTEKA CERTIFICIRANJE PO UREDBI eIDAS? KATERI SO GLAVNI KORAKI?

  Glavni koraki pri certificiranju skladno z Uredbo eIDAS so:

  Določitev kvalificiranih storitev zaupanja v obseg certificiranja

  Začetna presoja (1. faza): presoja dokumentacije storitev zaupanja, ki jih zagotavljajo ponudniki storitev zaupanja in seznanitev z delovanjem TSP. Rezultati iz začetne presoje (prve faze) se dokumentirajo v poročilu presoje, vključujoč priporočila v zvezi z načrtovanjem poteka certifikacijske presoje (druga faza) v postopku certificiranja.

  Certifikacijska presoja (2. faza): presoja, s katero se potrdi skladnost izvajanih storitev zaupanja in postopki ponudnika storitev zaupanja pri zagotavljanju kvalificiranih storitev zaupanja, vključno z zagotavljanjem informacijske varnosti z zahtevami Uredbe (EU) št. 910/2014 in referenčnimi standardi. Cilj te presoje je izdaja certifikata.

  Kontrolne presoje, s katerimi se preverja skladnost storitev zaupanja, v certifikacijskem ciklu, ki jih izvaja ponudnik storitev zaupanja, z zahtevami Uredbe (EU) št. 910/2014 in referenčnimi standardi.

  Recertificiranje po dveh letih, po opravljeni celotni presoji.

  Družba Bureau Veritas d.o.o. izvaja certificiranje kvalificiranih storitev zaupanja po Uredbi (EU) št. 910/2014 v okviru certifikacijske sheme SPA 17 "Certificiranje ponudnikov storitev zaupanja po Uredbi (EU) št. 910/2014".