Bv SLO

BUREAU VERITAS V SLOVENIJI

Strankam pomagamo pri obvladovanju tveganj in doseganju skladnosti poslovanja z zahtevami na področju kakovosti, okolja, varnosti in zdravja pri delu ter družbene odgovornosti.

100+presojevalcev in strokovnjakov v Sloveniji.
3pisarne, v Ljubljani, Mariboru in Kopru.
1.000 +zadovoljnih strank.

Naše storitve so v prvi vrsti podpora vašemu poslovanju v smislu bolj kakovostnega izvajanja posameznih poslovnih procesov. Začetki družbe Bureau Veritas segajo v leto 1828, ko smo pričeli z delovanjem na področju pomorskega prometa. Danes delujemo že v več kot 140 državah na vseh celinah, vključujemo več kot 1400 pisarn in 330 laboratorijev ter več kot 75.000 zaposlenih in izvajamo storitve za več kot 400.000 strank. Vsem naročnikom zagotavljamo prilagojen pristop, strokovnost in nevtralnost. Bureau Veritas je strokovno usposobljen partner mnogih, državnih institucij, multinacionalnih družb in lokalnih organizacij. Naše znanje izhaja iz dolgoletnega razvoja, pridobljenih izkušenj in strokovnosti ter omogoča ustrezno podporo za vaše uspešno delovanje.

KAJ SO TIC STORITVE?

Image
TESTIRANJE

TESTIRANJE
Določanje lastnosti izdelka ali materiala v laboratoriju ali na kraju samem.


Testiranje zagotavlja podjetjem zaupanje, da so izdelki varni, ustrezne kakovosti in da ustrezajo specifikacijam in veljavnim predpisom. Storitve testiranja in analize izvajamo v treh sektorjih: blago, potrošniški izdelki in industrijska oprema. Naše široko paleto storitev, ki jih izvaja približno 400 laboratorijev, izpolnjuje specifikacije naših strank ali lokalne predpise, kot so testiranje gradbenega materiala, nedestruktivno in destruktivno testiranje ter okoljska analiza.

Image
KONTROLE

KONTROLE
Verificiranje in kontrola izdelka, opreme ali sistema v skladu s standardi ali določenimi merili.


Inšpekcijski nadzor zajema široko paleto storitev, ki so namenjene izboljšanju učinkovitosti, zmanjšanju tveganja, kontroli kakovosti, preverjanju količine in izpolnjevanju predpisanih zahtev. To vključuje vizualni pregled, preverjanje dokumentov, nadzor proizvodnje in elektronsko in mehansko preskušanje.

Image
VODILNI PONUDNIK CERTIFICIRANJA

CERTIFICIRANJE

Zagotavljanje znaka kakovosti s prilagojenim, neodvisnim certificiranjem.


Certifikat predstavlja žig odobritve tretje osebe, da je izdelek, storitev ali sistem v skladu z določenimi standardi. Podjetjem lahko omogoči, da okrepijo svoj ugled in odprejo nove trge ali jim preprosto zagotovi dovoljenje za obratovanje. Naše storitve certificiranja zajemajo izdelke in sisteme.

osredotočeni smo na naše stranke

Naših 400.000 strank deluje v različnih panogah. Zanje ustvarjamo dodano vrednost na petih ključnih področjih:

 • prispevamo k stalnim izboljšavam na organizacijskem, proizvodno-tehnološkem, tehničnem, izvedbenem in prodajno-marketinškem področju;
 • zagotavljamo dovoljenja za delovanje;
 • pospešujemo njihovo mednarodno trgovanje, razvijamo mednarodno poslovanje ter pomagamo vstopati na globalne trge;
 • obvladujemo poslovna tveganja;
 • varujemo blagovne znamke.

nepristransko delovanje

V Bureau Veritas izvajamo storitve strokovno in nepristransko. V izogib navzrižja interesov delujeta v skladu z našim etičnim kodeksom in pravili akreditacije v Sloveniji dve samostojni in neodvisni družbi: Bureau Veritas, d.o.o. in Bureau Veritas HSE, d.o.o.

Bureau Veritas, d.o.o. nudi certificiranje sistemov vodenja na področju kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri deluobvladovanja tveganj in kibernetske varnostivarnosti živilcertificiranje kmetijskih pridelkov in živilupravljanja z gozdovi in certificiranja lesaverificiranje trajnostnih poročil, verificiranje izračuna ogljičnega odtisa, verificiranje LCA analize, okoljsko deklaracijo proizvoda, preverjanje poročil o emisijah TGPcertificiranje proizvodov, procesov in sistemov proizvodnjeverificiranje interoperabilnosti v železniškem prometunadzor izgradnje jeklenih konstrukcij, zagotavljanje kakovosti dobave industrijske opreme in kontrolo količine ter kakovosti v mednarodni trgovini.

Bureau Veritas HSE, d.o.o. nudi celoten nabor storitev VZD in VPPizračun ogljičnega odtisaLCA analizo, energetske preglede, skrbne preglede.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

 • GLOBALNA PRISOTNOST

  Zaradi naše globalne prisotnosti in dolgoletnih izkušenj vam lahko nudimo celovite rešitve na področju kakovosti, varnosti in zdravja ter okoljske in družbene odgovornosti kjer koli na svetu se nahajate.

 • VISOKO USPOSOBLJENI STROKOVNJAKI

  Naši visoko usposobljeni strokovnjaki zagotavljajo neodvisne in strokovne podlage za vaše odločanje in delovanje.

 • UGLED

  Številna slovenska in mednarodna pooblastila ter akreditacije zagotavljajo mednarodno prepoznavnost certifkacijske oznake Bureau Veritas.

 • PARTNERSTVO

  Stojimo vam ob strani v vseh fazah vaših projektov, od samega začetka pa vse do uspešnega zaključka del. V družbi Bureau Veritas storimo vse, da izpolnimo vaša pričakovanja skozi partnerski odnos, ki ga bomo razvijali in negovali ter tako zagotovili obojestransko dolgoročno rast in napredek.