PEFC VZPODBUJAMO TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z GOZDOVI

CERTIFICIRANJE PEFC

VZPODBUJAMO TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z GOZDOVI

Programme for the Endorsement of Forest Certification PEFC je mednarodna neprofitna in nevladna organizacija, ki vzpodbuja trajnostno upravljanje z gozdovi. Ker morajo biti certificirane vse organizacije v dobavni verigi je zagotovljeno, da gozdni proizvodi (les, lesni proizvodi, papir in papirni proizvodi), ki so sestavni del končnega proizvoda, izvirajo iz gozda v katerem je zagotovljeno spoštovanje vnaprej opredeljenih okoljskih, družbeno-socialnih in etičnih standardov.

PEFC  je krovna organizacija, ki podpira nacionalne sheme certifikacije gozdov, ki svoje zahteve prilagajajo lokalnim specifikam. PEFC je podprl 30 nacionalnih certifikacijskih sistemov, v okviru katerih je certificiranih 230 milijonov hektarjev certificiranih gozdov. Nacionalna certifikacijska organizacija v Sloveniji je Zavod za certifikacijo gozdov.

PEFC  loči dva tipa certifikacije – za lastnike gozdov in za podjetja, ki uporabljajo gozdne proizvode:

Certificiranje PEFC FM Gospodarjenje z gozdovi

Certificiranje PEFC  Forest Management je namenjeno organizacijam, ki upravljajo lastne gozdne vire in ki bi rade svojim strankam sporočile, da gozd upravljajo na trajnostni način. V primeru, če želi organizacija prodajati PEFC certificiran les, mora pridobiti tudi certifikat PEFC CoC.

Skrbniška veriga (PEFC Chain of Custody – PEFC CoC)

Certificiranje PEFC Chain of Custody je namenjeno podjetjem, ki v svojih delovnih procesih (proizvodni ali trgovini) uporabljajo PEFC certificirane materiale in ki bi rada svoje proizvode tudi prodala kot PEFC certificirane. Ker certificirana podjetja dokazljivo zagotavljajo sledljivost izvora lesa, lahko uporabljajo tudi blagovne znamke PEFC.

Image
Skrbniška veriga FSC

 

Katere so ključne prednosti certifikacije PEFC?

 • vaši proizvodi bodo ustrezali pogojem za sodelovanje na razpisih v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju,
 • vaše podjetje bo objavljeno na javno dostopnem iskalniku certificiranih podjetij,
 • zaradi vpeljave sistema sledljivosti boste v vašem podjetju omogočili boljši nadzor nad upravljanjem z materialnimi viri,
 • pridobili boste dostop do nekaterih novih trgov, hkrati pa tudi ščitili svetovne gozdove,
 • vaše stranke bodo imele večje zaupanje v vaše proizvode,
 • imetniki certifikata PEFC  enostavneje izpolnijo zahteve EUTR.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

Bureau Veritas, d.o.o. je mednarodno podjetje, ki ima v 140 državah več kot 75.000 zaposlenih. V Sloveniji se s certifikacijo v skladu s shemama FSC® oziroma PEFC ukvarjamo od leta 2008, v obeh shemah pa smo v naši državi podelili največje število posameznih certifikatov. Iz pisarne v Ljubljani izvajamo certifikacijo po shemah FSC® oziroma PEFC v vseh državah bivše Jugoslavije, pri čemer imamo vzpostavljeno presojevalsko ekipo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini.

DODATNE INFORMACIJE

 1. NOTIFIKACIJSKI CENIK 2017
 2. GENERAL CERTIFICATION PROCESS FOR PRODUCTS AND SERVICES
 3. SPECIFIC RULES RELATING TO THE PEFC COC SCHEME
 4. POVEZAVA DO VELJAVNIH STANDARDOV PEFC IN DRUGIH POVEZANIH DOKUMENTOV
 5. POVEZAVA DO VELJAVNIH STANDARDOV UPRAVLJANJA Z GOZDOVI PEFC V SLOVENIJI

Kontaktirajte nas

PETER BELE
VODJA ENOTE CERTIFICIRANJE GOZDARSTVO IN LESARSTVO
01 4757 632