DELAVNICA ANALIZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PRODUKTA (LCA)

Namen


- Seznanitev s konceptom analize življenjskega cikla produkta (LCA).
- Seznanitev s predpisi in usmeritvami.
- Seznanitev z ključnimi koraki izdelave LCA.
- Razumevanje praktičnih pristopov implementacije LCA pristopa v podjetju na podlagi primerov dobrih praks.
- Praktična vaja- izdelava LCA.
- Razumevanje rezultatov LCA in koncepta poročanja v skladu z najbolj pogostimi okviri (EPD- Environmental Product Declaration).

Komu je seminar namenjen

- Lastnikom in direktorjem,
- vodjem poslovnega razvoja, projektnim vodjem,
- strokovnim sodelavcem za trajnostno poslovanje ter
- vsem, ki jih tema zanima.

Vsebina seminarja

V prizadevanjih po trajnostnem in okolju prijaznem poslovanju se med proizvodnimi organizacijami pojavlja vse več vprašanj, kakšne posledice na okolje imajo sedanji proizvodnji modeli. Kako izbrati poslovno učinkovite rešitve, ki bodo imele obenem čim manjši vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelka?

Učinkovito rešitev, ki ponuja razumevanje proizvodnega sistema, možnost primerjanja, kako različni izdelki in tehnološki postopki vplivajo na okolje, identifikacijo procesov, ki imajo največjo možnost za izboljšanje in tudi možnost primerjalnega ocenjevanja napredka, ponuja analiza življenjskega cikla izdelka LCA.

KAJ JE LCA?

Analiza življenjskega cikla (LCA – Life Cycle Assessment) je metodologija, ki se uporablja za analizo vplivov na okolje izdelka v vseh fazah njegovega življenjskega cikla. Običajne faze življenjskega cikla vključujejo ekstrakcijo surovin, predelavo materiala, proizvodnjo, distribucijo, uporabo in scenarij izteka življenjske dobe.

V analizo so vključene vse vrste vplivov na okolje, kot so poraba virov, vode in energije, emisije CO2 in ostale emisije nevarnih snovi.

Metodologija LCA je torej temeljnega pomena za odgovor na vprašanje: Katera strategija krožnega gospodarstva prinaša največ koristi z vidika okolja?

Brez možnosti objektivnega merjenja teh vplivov vzdolž celotne vrednostne verige je dejansko težje sprejemati racionalne in učinkovite odločitve za izboljšanje okoljske uspešnosti ali jih verodostojno sporočiti deležnikom. Zato kombinirana uporaba modelov LCA in krožnega gospodarstva proizvajalcem omogoča objektivno in učinkovito ocenjevanje ter izvajanje lastnih trajnostnih strategij.

VSEBINA DELAVNICE: 

Zakaj implementacija LCA pristopa?

- Pregled globalnega stanja v gospodarskem okolju in družbi ter poslovni izzivi in priložnosti.
- Predstavitev koncepta LCA in glavnih standardov oziroma smernic s tega področja.
- LCA ter njena povezava z EPD, LEED, razpisi.
- Praktična vaja.

Izdelava LCA

- Razumevanje koncepta izdelave LCA skladno z ISO 14040 & ISO 14044.
- Predstavitev ključnih zahtev.
- Predstavitev vsebine LCA.
- Praktična vaja.

Uporaba LCA

- Kakšne so možnosti uporabe LCA.
- Kaj je EPD in ali je potreben?
- Predstavitev ISO 14025.
- Predstavitev korakov za izdelavo EPD.
- Vpogled v že izdane EPD-je.
- Praktična vaja.

Praktična vaja- izdelava osnovne LCA analize 

- Predstavitev pristopa in ključnih sestavin.
- Praktična vaja – izdelava osnovne LCA: interaktivno vodeno delo udeležencev delavnice na reprezentativnem primeru.

GRADIVO 

Udeleženci bodo prejeli delovno gradivo, ki bo predmet predavanja, in praktične napotke pri implementaciji LCA ter trajnostnih praks v podjetju oziroma organizacij.

Certifikat

Po zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju/delavnici.

Trajanje

1 dan, od 09:00 do 15:00.

Predavatelj

Jaka Jelenc je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva. Od leta 2014 se ukvarja s trajnostnim razvojem  ter krožnim gospodarstvom, še posebej se je specializiral na področju implementacije LCA pristopa ter trajnostnih praks. Svoje znanje je izpolnil v podjetju AquafilSLO, sedaj pa je zaposlen kot LCA ekspert v ESG oddelku Danfoss Climate Solutions segmenta. Med drugim se izobražuje za EPD presojevalca, umeščen je na seznam odobrenih LCA strokovnjakov na Spirit Slovenija. Ima tudi svojo svetovalno podjetje Greenium, preko katerega izdeluje LCAje ter svetuje organizacijam pri implementaciji trajnostnih ter krožnih praks.

Datum seminarja

Začetek seminarja Konec seminarja Način izvedbe Lokacija Prijava
Maj 28, 2024 09:00 Maj 28, 2024 15:00 Class Prijava