ISO 37001 ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

ISO 37001

Naj vaša integriteta postane vaša konkurenčna prednost

Korupcija predstavlja resno nevarnost za vsako organizacijo. Nedavne konvencije Združenih narodov in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj si prizadevajo razkriti vsa kazniva dejanja korupcije. 41 držav je zato sprejelo zakon o preprečevanju korupcije, ki vključuje mednarodno veljavna zakona: ameriški zakon o tujih korupcijskih praksah in zakon o podkupovanju iz leta 2010 v Združenem kraljestvu. Organizacije, katerih zastopniki sprejmejo podkupnine, ne bodo le podvržene velikim denarnim kaznim, ampak tudi sami direktorji osebno tvegajo kazensko ali civilno odgovornost.

Obseg te nove zakonodaje je pospešil formalizacijo sistemov vodenja za zagotavljanje skladnosti.

Zakaj implementirati sistem vodenja za preprečevanje korupcije?

  • Izvajanje sistema vodenja na podlagi zahtev standarda ISO 37001 vam omogoča, da vzpostavite postopke za preprečevanje, odkrivanje in upravljanje tveganja podkupovanja v vaši organizaciji.
  • Vsi, ki delajo za in v imenu organizacije (kot so partnerji, podizvajalci, dobavitelji in posredniki), poslujejo z integriteto.
  • Preprečitev neskladnega poslovanja z lokalnimi ali mednarodnimi zakoni o preprečevanju korupcije.

Notranji sistem formaliziranega vodenja preprečevanja korupcije je znak etičnega vodstva, ki bo vključeval in navdušil zaposlene in poslovne partnerje.

Komunicirajte svojo skladnost s standardom ISO 37001

Certifikat dokazuje vašo skladnost z zakonodajo in  transparentnost vaše organizacije glede politike in postopkov za boj proti korupciji. V nekaterih državah je prisotnost sistema skladnosti neposredna zakonska zahteva, čemur pa ustreza certificiranje po ISO 37001. V drugih certificiranje dokazuje, da je organizacija sprejela proaktivne korake, da bi zaposlenim preprečila korupcijo. Širše gledano, se vsa kazniva dejanja, ki se zgodijo, verjetno obravnavajo kot posledica neposlušnosti zaposlenih in ne kot pomanjkljivosti v kulturi organizacije. Na ta način certifikat ISO 37001 pošlje močno sporočilo zainteresiranim stranem vaše organizacije, oblastem in širši javnosti ter spodbuja zaupanje in izboljša vaš ugled.

Bureau Veritas vam lahko pomaga pri:

  • dokazovanju skladnosti s pridobitvijo certifikata ISO 37001,
  • dokazovanju vaše integritete s preglednim sistema vodenja,
  • zmanjševanju tveganja za pregon zaradi neskladnosti,
  • okrepitvi vašega ugleda in zaupanja.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Mednarodna prepoznavnost: Certifikacijska oznaka Bureau Veritas je priznan simbol zavezanosti vaše organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Priznanja: Bureau Veritas Certification je akreditiralo več kot 40 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles po vsem svetu.

Celovita ponudba: Bureau Veritas Certification nudi možnost pridobitve več certifikatov naenkrat (integriran pristop), ki obsegajo najširšo paleto priznanih standardov; na ta način dosežemo doslednost z zahtevami veljavnih standardov, obenem pa tudi optimizacijo in učinkovitost.

Strokovnost: Naši presojevalci imajo obsežno znanje o specifičnih industrijskih sektorjih, lokalnih predpisih, trgih in izvajajo presoje v vašem jeziku, kar jim omogoča, da zagotovijo rešitve, prilagojene vašim potrebam.

Partnerski odnos: Uspeh družbe Bureau Veritas Certification temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je nadaljnji uspešni razvoj vaše organizacije. Več kot 4.800 posebno usposobljenih presojevalcev vam bo pomagalo pridobiti in vzdrževati certifikat, namenjen potrebam vašega podjetja.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047