ISO 37001
NAJ VAŠA INTEGRITETA POSTANE VAŠA KONKURENČNA PREDNOST

Korupcija predstavlja resno nevarnost za vsako organizacijo. Nedavne konvencije Združenih narodov in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj si prizadevajo razkriti kazniva dejanja korupcije.

41 držav je zato sprejelo zakon o preprečevanju korupcije, ki vključuje mednarodno veljavna zakona: ameriški zakon o tujih korupcijskih praksah in zakon o podkupovanju iz leta 2010 v Združenem kraljestvu. Organizacijam, katerih zastopniki najdejo ali prejemajo podkupnine, ne bodo le podvržene velikim denarnim kaznim, ampak tudi sami direktorji tvegajo osebno kazensko ali civilno odgovornost.

Obseg te nove zakonodaje pospešuje formalizacijo sistemov vodenja za zagotavljanje skladnosti.

Zakaj implementirati sistem vodenja za preprečevanje korupcije?

Izvajanje sistema vodenja na podlagi zahtev standarda ISO 37001 vam omogoča, da vzpostavite postopke za preprečevanje, odkrivanje in upravljanje tveganja podkupovanja v vaši organizaciji. Prav tako vam pomaga, da tisti, ki delajo za in v imenu organizacije (kot so partnerji, podizvajalci, dobavitelji in posredniki), poslujejo z integriteto. Posledično zmanjšate izpostavljenost pregonu zaradi neskladnosti z lokalnimi ali mednarodnimi zakoni o preprečevanju korupcije.

Notranji sistem formaliziranega vodenja preprečevanja korupcije je znak etičnega vodstva, ki bo vključeval in navdušil zaposlene in poslovne partnerje.

Usposabljanje za ISO 37001

Bureau Veritas ponuja vrsto seminarjev za podporo vašim zaposlenim pri razumevanju sistema vodenja za preprečevanje korupcije in spoštovanju zahtev standarda ISO 37001. Ponujamo tudi usposabljanje notranjih presojevalcev.Naša ponudba seminarjev na temo preprečevanja korupcije omogoča vaši ekipi, da razumejo situacije, ki predstavljajo tveganja za korupcijo in nad njimi vzpostavijo nadzor, ter se preko praktičnih primerov iz realnega življenja naučijo razumeti zahteve standarda.

Komunicirajte svojo skladnost s standardom ISO 37001

Certifikat dokazuje vašo skladnost z zakonodajo in  transparentnost vaše organizacije glede politike in postopkov za boj proti korupciji. V nekaterih državah je prisotnost sistema skladnosti neposredna zakonska zahteva, čemur pa ustreza certificiranje po ISO 37001. V drugih, certificiranje dokazuje, da je organizacija sprejela proaktivne korake, da bi zaposlenim preprečila korupcijo. Širše gledano, se vsa kazniva dejanja, ki se zgodijo, verjetno obravnavajo kot posledica neposlušnosti zaposlenih in ne kot pomanjkljivosti v kulturi organizacije. Na ta način certifikat ISO 37001 pošlje močno sporočilo zainteresiranim stranem vaše organizacije, oblastem in širši javnosti ter spodbuja zaupanje in izboljša vaš ugled.

Bureau Veritas vam lahko pomaga pri:

  • dokazovanju skladnost s pridobitvijo certifikata ISO 37001,
  • dokazovanju vaše integritete s preglednim sistema vodenja,
  • zmanjševanju tveganja za pregon zaradi neskladnosti,
  • okrepitvi vašega ugleda in zaupanja.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047