certificiranje varilnih tehnik

EN ISO 3834
CERTIFICIRANJE VARILNE PROIZVODNJE

Varjenje je v industriji pogost ter običajno nepogrešljiv način spajanja posameznih kovinskih delov v polproizvode ali končne izdelke, kot so nosilne konstrukcije, tlačna ter strojna oprema, transportna sredstva ter kot vsak proces v industriji zahteva določen nivo kakovosti. Organizacije bi sicer v teoriji lahko vsakič celovito preverile kakovost vsakega posameznega zvarnega spoja, vendar pa v praksi to pomeni ogromne stroške, ki so večini nesprejemljivi. Prav iz tega naslova je smotrneje, da organizacije vzpostavijo sistem vodenja varilne proizvodnje in s tem stalno dosegajo zahtevano kakovost varilskih del. Standard EN ISO 3834 predstavlja sistem vodenja varilne proizvodnje, v katerem so zbrana pravila in navodila za organizacijo varjenja in z njem povezanih procesov.

Zahteve

Glede na zahtevnost varilne proizvodnje (vrsta in kompleksnost proizvodov, raznolikost uporabljenih materialov, obvladovani načini varjenja, kompleksnost metalurških problemov itd.) se podjetja odločijo za izbiro nivoja kakovosti pri izvajanju varilskih del.

Nivo kakovosti lahko temelji tudi na osnovi produktnih standardov, zakonskih regulativah, pogodbenih obveznostih, raznih specifikacij itd. Standard EN ISO 3834 predvideva tri nivoje, in sicer:

  • Obsežne zahteve (EN ISO 3834, 2. del, Tlačna oprema, zahtevne konstrukcije, oprema za energetiko, procesna oprema, plinovodi, železniška vozila, ladje in druga zahtevna varilna proizvodnja)
  • Standardne zahteve (EN ISO 3834, 3. del, Tlačna oprema, strojegradnja, nosilne konstrukcije, cisterne in silosi, cevovodi, industrijska oprema serijska strojna oprema, vzdrževanje)
  • Osnovne zahteve (EN ISO 3834, 4. del, Serijska proizvodnja, enostavne konstrukcije, notranje napeljave,  razni varjeni izdelki)

Organizacija z izpolnjevanjem zahtev iz serije standardov EN ISO 3834 in na podlagi certificiranja s strani neodvisne institucije kot je Bureau Veritas, vzpostavi v proizvodnji pogoje za doseganje določene kakovosti varilskih del. S pridobljenim certifikatom lahko kakovost svoje proizvodnje izkazuje tudi v svojem poslovnem okolju, s čemer vpliva na povečanje zaupanja klientov.

KONTAKTIRAJTE NAS

ANDREJ HOMAR
TEHNIČNI VODJA
030 642 776