ISO 9001

ISO 9001
Sistem vodenja kakovosti

POSLOVNI IZZIV

Uspešne organizacije so tiste, ki jih poganja kakovost - od načina njihovega delovanja, prek standardov storitev za odjemalce, ki si jih organizacije postavijo same, do proizvodov, ki jih nudijo. Osredotočenost na kakovost pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji, ki je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu. Če vaša organizacija pridobi certifikat ISO 9001, je to dokaz vaše predanosti kakovosti in merilo lastne uspešnosti, ki vam – z uvajanjem nenehnih izboljšav – omogoča doseganje čedalje boljših rezulatov poslovanja.

REŠITEV

Kaj je ISO 9001?

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti; primeren je za vse organizacije iz različnih gospodarskih sektorjev in dejavnosti. ISO 9001 temelji na sedmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso. Ko ta načela vzamete za svoja, vam lahko pomagajo izboljšati rezultate vaše organizacije:

 • osredotočenost na odjemalce,
 • voditeljstvo,
 • angažiranost ljudi,
 • procesni pristop,
 • izboljševanje,
 • odločanje na podlagi dejstev,
 • upravljanje odnosov.
Image
ISO 9001 proces

 

Koristi uvedbe sistema vodenja kakovosti ISO 9001

S certifikatom ISO 9001 vaša organizacija dokazuje zavezanost kakovosti in zadovoljstvu odjemalcev. Napredek lahko merite preko nenehne rasti poslovnih uspehov in izboljšanja rezultatov organizacije.

ISO 9001 je zasnovan tako, da so lahko postopki presoje in certificiranja izvedeni istočasno z drugimi standardi, kot so Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in Sistem varnosti in zdravja pri delu ISO 45001.

NAŠ PROCES CERTIFICIRANJA

Ključni koraki v našem postopku certificiranja so:
 1. Opredelitev področja certificiranja.
 2. Pred-presoja (neobvezno): analiza vrzeli in diagnosticiranje trenutnega položaja glede na zahteve standarda.
 3. Certifikacijska presoja, izvedena v dveh stopnjah:
 4. stopnja: Pregled pripravljenosti, da preverimo, ali je organizacija pripravljena za certificiranje
 5. stopnja: Ocenjevanje izvajanja, vključno z učinkovitostjo sistema upravljanja organizacije
 6. Certifikat, veljaven 3 leta, se izda po zadovoljivih rezultatih presoje 2. stopnje.
 7. Kontrolna presoja, da preverimo, ali sistem vodenja še naprej izpolnjuje zahteve standarda in spremlja nenehne izboljšave.
 8. Recertifikacijska presoja po treh letih za potrditev stalne skladnosti in učinkovitosti sistema vodenja kot celote.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

 • Strokovno znanje

  Bureau Veritas je vodilna certifikacijska hiša v svetu z več kot 100.000 certifikati v več kot 140 državah.

 • Mednarodno priznanje

  Certifikacijska oznaka Bureau Veritas vam na mednarodnem nivoju zagotavlja pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

 • Mednarodna mreža

  Certifikacijska hiša Bureau Veritas deluje v več kot 140 državah širom sveta, kar omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer.

 • Priznanja akreditacijskih teles

  Bureau Veritas je akreditiralo več kot 40 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles širom sveta.

Sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 pripomore k doseganju CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OZN.

Image
sustainable development goals

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047