ISO 14001 PREVERJENO IN DOKAZANO ORODJE ZA UČINKOVITO ZMANJŠEVANJE VPLIVOV ORGANIZACIJE NA OKOLJE

ISO 14001
Sistem ravnanja z okoljem

POSLOVNI IZZIV

Skrb za okolje izboljša podobo vaše organizacije. Istočasno lahko ustrezno obravnavanje okoljskih vidikov pripomore h gospodarskim koristim in tako poveča konkurenčnost organizacije.

Dokaz o odgovornem pristopu postaja vse pomembnejši nabavni kriterij. Okoljsko ozaveščeni odjemalci raje sklepajo kupčije s sorodno mislečimi organizacijami, torej s takšnimi, ki nazorno prikažejo svoj odnos do okolja prek mednarodno priznanih standardov, kot je ISO 14001.

REŠITEV

ISO 14001: KORISTI ZA VAŠO ORGANIZACIJO

ISO 14001 je del serije mednarodnih standardov, primernih za vsako organizacijo, ki želi nadzorovati vpliv svojega delovanja na okolje. Na podlagi zaporednih korakov načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj (cikel Plan-Do-Check-Act) ISO 14001 podrobno navaja najbolj pomembne zahteve za prepoznavanje, obvladovanje in spremljanje okoljskih vidikov vsake organizacije; ISO 14001 opisuje, kako voditi in izboljšati celotni sistem ravnanja z okoljem.

Koristi, ki izhajajo iz pridobitve certifikata ISO 14001, vključujejo:

 • večje zaupanje kupcev, investitorjev, javnosti in lokalne skupnosti;
 • izboljšanje nadzora stroškov s pomočjo ohranjanja vloženih materialov in energije;
 • zmanjšano tveganje za odškodninsko odgovornost in posledično pocenitev zavarovalnih premij;
 • lažja pridobitev raznih dovoljenj za obratovanje.

METODOLOGIJA

Ključni koraki v našem pristopu so:

 • definiranje področja certificiranja,
 • predpresoja (neobvezno): diagnoza vašega trenutnega stanja v primerjavi z zahtevami standarda,
 • certifikacijska presoja ima 2 koraka:
  - faza 1: pregled pripravljenosti za certificiranje,
  - faza 2: ocena implementacije sistema vodenja v organizacijo (vključno z učinkovitostjo),
 • certifikat je veljaven 3 leta in se ga izda po uspešni presoji v drugi fazi,
 • letne kontrolne presoje za sledenje nenehnih izboljšav, ki so pogoj za ohranjanje veljavnosti certifikata,
 • recertifikacija po 3 letih s celovito presojo.

Po vsakem koraku vam izdamo poročilo, ki vaši organizaciji omogoča nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem.

Image
ISO 14001 Bureau Veritas Slovenija

Katera področja pokriva standard ISO 14001?

 • Sistemi ravnanja z okoljem;

 • okoljske presoje;

 • okoljske označbe in izjave;

 • analiza življenjskega cikla (LCA);

 • ocena okoljske uspešnosti (učinkovitosti);

 • okoljsko komuniciranje;

 • skladnost z zakonodajnimi in ostalimi zahtevami;

 • nadzorovalno spremljanje emisij toplogrednih plinov (GHG
  Monitoring);

 • izpolnjevanje okoljskih ciljev in vrednotenje učinkov za
  zmanjševanje okoljskih vplivov;

 • nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS CERTIFICATION?

 • Mednarodna mreža: Certifikacijska hiša Bureau Veritas Certification deluje v več kot 100 državah po vsem svetu, kar omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer.
 • Strokovno znanje: Široka mreža okoljskih presojevalcev iz vsega sveta vam bo z obsežnim poznavanjem okoljskih, tehničnih in zakonskih zahtev omogočila pridobitev certifikata, ki bo pomembno vplival na vašo poslovno uspešnost.
 • Priznanja akreditacijskih teles: Bureau Veritas Certification je akreditiralo več kot 40 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles.
 • Mednarodna prepoznavnost: Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification vam na mednarodnem nivoju zagotavlja pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 pripomore k doseganju CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OZN. 

Image
sustainable development goals

KONTAKTIRAJTE NAS

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047