Image
DRUŽBENA ODGOVORNOST

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Družbena odgovornost je eno izmed ključnih orodij za dosego trajnostnega razvoja, ki prinese organizaciji številne koristi na različnih področjih.

Organizacija pri svojem delovanju odgovorno spremlja vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, upošteva pričakovanja deležnikov, deluje v skladu z veljavno zakonodajo ter je integrirana v delovanje v najvišje dobro celotne družbe. Pri urejanju družbeno odgovornega poslovanja organizaciji pomagajo sistemi vodenja poslovanja po SA 8000 in ISO 26000.