Ogljični odtis

IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA
CARBON FOOTPRINT

Ogljični odtis (ang. carbon footprint) je kazalnik, ki se uporablja za ponazoritev količine emisij ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Je merilo vplivanja na podnebne spremembe. Izražen je v tonah CO2. Določimo ga lahko kot posredne ali neposredne emisije posameznika, dogodka, izdelka ali celotne organizacije.

Za podjetja, ki se odločijo za izračun ogljičnega odtisa, ima kazalnik poleg tega, da posredno deluje v prid okolju, tudi druge pozitivne lastnosti:

 • Konkurenčnost organizacije na trgu, saj s tem izražajo željo po trajnosti in manjšemu vplivu na okolje.
 • Krepi se njihova blagovna znamka in ugled organizacije.
 • Optimirano delovanje in posledično nižji stroški porabe energije.
 • Hitrejše prilagajanje okoljski zakonodaji.
 • Natančni podatki o ogljičnem odtisu v notranji in zunanji komunikaciji.
 • Večje zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih.
Image
Viri emisij

OGLJIČNI ODTIS  Zmanjšanje emisij…

Prenesite priročnik OGLJIČNI ODTIS

Ogljični odtis računamo za organizacije in izdelke

Metodologija izračuna ogljičnega odtisa se izvede skladno s prakso glede na uporabljeni standard pri izračunu ogljičnega odtisa, ki je lahko:

1. Za izračun ogljičnega odtisa organizacije

 • ISO 14064 navodila in orodja za določanje, merjenje in zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov na vladnih, lokalnih ali organizacijski ravni
 • GHG Protocol Initiative – najširše uveljavljeni mednarodni standardi in navodila za razumevanje vrednotenje in upravljanje z emisijami toplogrednih plinov

Za izračun ogljičnega odtisa izdelka

 • ISO 14067:2018 (Toplogredni plini - Ogljični odtis izdelkov - Zahteve in smernice za merjenje) (ogljični odtis izdelka) 
 • Po mednarodni metodologiji »GHG Protocol - Life Cycle Accounting and Reporting Standard«

Naš CELOVIT PAKET storitEV s področja ogljičnih odtisov obsega:

 • izračun ogljičnega odtisa (carbon footprint);
 • analize življenjskega cikla proizvodov (LCA analize);
 • poročanje o ogljičnih emisijah vsebovane energije;
 • izdelava strategij za ogljično upravljanje;
 • celovito okoljsko upravljanje;
 • izdelava poslovnih načrtov in optimizacija procesov;
 • ocena priložnosti in analiza za zmanjševanje vplivov ogljika;
 • GAP analiza.
Imate že izračunan ogljični odtis in bi potrebovali le verifikacijo izračuna?

VEČ O VERIFIKACIJI IZRAČUNA OGLJIČNEGA ODTISA

Kontaktirajte nas

SAMO TUMA
VODJA PRODAJE
01 47 57 652