VODSTVO DRUŽBE

VODSTVO DRUŽBE

Vodstvo družbe v Sloveniji predstavljajo:

BUREAU VERITAS, d.o.o.

Direktor družbe

Tomaž Verbnik
direktor področja Adriatik in Mediteran
Tel: 01 4757 600

Direktorji področij:

Daniel Belšak
direktor področja mednarodna trgovina
Tel: 02 4805 355

Borut Mlakar
direktor področja certificiranje
Tel: 01 4757 670

Vodje področij:

Irena Turšič
vodja kadrovske službe
Tel: 01 4757 648

Zvonko Požgaj
vodja informatike
Tel: 01 4757 677

Marko Vončina
predstavnik vodstva za kakovost
Tel: 01 4757 658

Samo Tuma
vodja prodaje in marketinga
Tel: 01 4757 652

BUREAU VERITAS HSE, d.o.o.

Uroš Korošec
direktor družbe
Tel: 01 4757 625

V mednarodnem merilu je Bureau Veritas delniška družba z upravo in izvršnim svetom v Parizu, kjer je sedež podjetja. Je v lasti Wendel Investissement, del družbe pa od leta 2008 kotira na pariški borzi.

 Zanima me več o vodstvu skupine (tekst v angleščini).