VODSTVO DRUŽBE

VODSTVO DRUŽBE

Vodstvo družbe v Sloveniji predstavljajo:

Direktor družbe:


Tomaž Verbnik,
direktor regije Adriatik – Balkan

Direktorji področij:

Dragan Simeunović,
direktor tehničnega področja

Daniel Belšak,
direktor področja mednarodna trgovina

Borut Mlakar,
direktor področja certificiranje

Vodje področij:

Irena Turšič,
vodja kadrovske službe

Melita Jurca,
vodja marketinga

Zvonko Požgaj,
vodja informatike

Marko Vončina,
predstavnik vodstva za kakovost

V mednarodnem merilu je Bureau Veritas delniška družba z upravo in izvršnim svetom v Parizu, kjer je sedež podjetja. Je v lasti Wendel Investissement, del družbe pa od leta 2008 kotira na pariški borzi.

 Zanima me več o vodstvu skupine (tekst v angleščini).