DONAU SOJA BUREAU VERITAS SLOVENIJA

DONAU SOJA

Donau Soja je blagovna znamka in shema kakovosti za živila proizvedena iz soje (tofu,  sojini napitki,…), živila živalskega izvora (mleko, jajca, meso…) ter krme, katere sestavina je soja s kontroliranim poreklom v porečju Donave.

Image
Donau soja logo

 

V zadnjih letih je postala soja in njena pridelava ena osrednjih tem kmetijske in prehrambne panoge v Evropi.  Proizvajalci krme in živil potrebujejo letno približno 35 mio ton soje (in njenih stranskih produktov po predelavi). Od tega se kar 97,5% soje uvaža iz prekooceanskih držav. V južni in severni Ameriki je približno 20 mio ha površin namenjenih pridelavi soje, večinoma za izvoz v Evropo. Odvisnost od uvoza soje je postala izziv za vse države Evrope.

Kot odgovor na nastalo situacijo je bila ustanovljena mednarodna iniciativa Donau Soja. Gre za mednarodno, neodvisno in neprofitno združenje, ustanovljeno z namenom razvoja in zagotavljanja dobave  soje s kontroliranim poreklom v porečju Donave. Shema spodbuja in promovira pridelavo, proizvodnjo in prodajo živil ter krme brez gensko spremenjenih organizmov. Cilj združenja je povečati pridelavo soje v Evropi in s tem zmanjšati odvisnost Evrope od uvoza beljakovinskih poljščin ter hkrati ponuditi certificirano surovino, ki  na evropskem trgu nastopa pod enotno blagovno znamko.

Standard je namenjen:

– primarnim pridelovalcem soje,

– proizvajalcem živil (živila živalskega in rastlinskega porekla, kjer nastopa soja kot osnovna surovina ali kot ena od sestavin),

– proizvajalcem krme,

– trgovcem s sojo.

Image
področja donau soja

Geografsko področje, ki je vključeno v shemo Donau Soja. 

Bureau Veritas je s strani mednarodne iniciative Donau Soja pooblaščeni kontrolni organ za preverjanje skladnosti z zahtevami standarda Donau Soja za pridelavo in proizvodnjo živil iz soje.

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
VODJA ODDELKA CERTIFICIRANJE PREHRANSKIH IZDELKOV
01 475 76 61