Namen

Podrobneje predstaviti pomen in zahteve APQP (v2) in PPAP (v4) ter usposobiti slušatelje za učinkovito izvajanje »Procesa naprednega planiranja kakovosti proizvodov in plana kontrole« (APQP) in »Procesa odobritve proizvodnih delov« (PPAP).

Komu je seminar namenjen

IATF 16949 presojevalcem, zaposlenim, ki sodelujejo pri aktivnostih planiranja kakovosti proizvoda in se želijo seznaniti z zahtevami APQP in PPAP in vsem, ki so vključeni v aktivnosti izvajanja sistema vodenja kakovosti po zahtevah IATF16949.

Vsebina seminarja

  • Predstavitev in koristi od APQP
  • Implementacija APQP v vseh fazah izdelave koncepta proizvoda
  • APQP aktivnosti v vseh razvojnih fazah
  • Orodja in analitične tehnike, ki podpirajo proces APQP
  • Presečno(a) mesto(a) med APQP in PPAP
  • Kaj je PPAP
  • Zahteve za odobritev proizvoda
  • Obrazci, ki se uporabljajo za PPAP
  • Praktičen primer: pregled obstoječega razvojnega projekta v podjetju in določitev stopnje izpopolnitve glede na zahteve APQP in PPAP
  • Najpogostejše napake, ki jih delamo pri PPAP

Datum seminarja

V pripravi.