• Image
    ATEX EKSPLOZIJSKO OGROŽENI DELOVNI PROSTOR
    Varnost in zdravje pri delu v eksplozijsko ogroženih območjih
    Varnost in zdravje pri delu sta ključna vidika vsake uspešne organizacije, še posebej, ko gre za delo v eksplozijsko ogroženih območjih. Delo na takšnih območjih zahteva posebne ukrepe in znanje, da bi se zmanjšalo ali preprečilo možnost nastanka eksplozije.
    Feb. 14 2024
Front page