8 KORAKOV ZA UČINKOVITO UPORABO SISTEMA LO-TO
8 KORAKOV ZA UČINKOVITO UPORABO SISTEMA LO-TO
V izogib tveganjem, ki jih prinaša rokovanje z delovno opremo v proizvodnih procesih, morajo biti stroji zasnovani z varnostno opremo, upravljavci pa pri njihovi uporabi nositi osebno varovalno opremo. Stroji lahko za zaposlene predstavljajo nevarnost tudi, ko ne obratujejo. Dokler je stroj priključen na vire energije, kot so elektrika, zemeljski plin, para, voda pod pritiskom, stisnjen zrak idr., je rokovanje z njimi tvegano. Delavce, ki opremo vzdržujejo, popravljajo ali bodo delali v njeni bližini, je potrebno seznaniti s tveganji in poskrbeti, da so bili sprejeti ukrepi za njihovo zaščito.
Jul. 5 2021 - 4 min
Front page