FSC DOKAŽITE ODGOVORNO UPRAVLJANJE Z GOZDOVI

CERTIFICIRANJE FSC®

DOKAŽITE ODGOVORNO RAVNANJE Z GOZDOVI

Forest Stewardship Council® je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena v letu 1993 kot odziv na krčenje svetovnih gozdov; sprejemljiv vir gozdnih proizvodov so le proizvodi, ki izvirajo iz ustrezno (odgovorno) upravljanih gozdov.

Image
FSC mark Bureau Veritas Slovenija

 

Certifikacija v skladu s standardi FSC® je prostovoljno dejanje, katerega namen je podpiranje odgovornega ravnanja z gozdovi na svetovnem nivoju. Ker morajo biti presojani vsi členi v dobavni verigi je lahko kupec prepričan, da je kupljeni gozdni proizvod (les, lesni proizvodi, papir in papirni proizvodi) iz gozda, ki je odgovorno upravljan. Bureau Veritas je neodvisna organizacija, kateri je ASI podelil akreditacijo za izvajanje presoj po shemi FSC®.

FSC® loči dva tipa certifikacije – za lastnike gozdov in za podjetja, ki uporabljajo gozdne proizvode:

ravnanje z gozdovi (FSC® Forest Management – FSC® FM)

Certificiranje FSC® Forest Management je namenjeno organizacijam, ki upravljajo lastne gozdne vire in ki bi rade svojim strankam sporočile, da gozd upravljajo na odgovoren način. V primeru, če želi ta organizacija les tudi prodajati kot FSC® certificiran, mora pridobiti tudi certifikat FSC®CoC.

S certifikatom gospodarjenja z gozdovi FSC® FM se zagotovi, da:

 • so upoštevani vsi nacionalni in lokalni pravni akti ter načela FSC®;
 • je dolgoročna pravica do posesti in pravice uporabe zemljišč in gozdnih virov jasno določena, dokumentirana in pravno utemeljena;
 • so priznane in spoštovane zakonske in običajne pravice avtohtonega prebivalstva do posesti, uporabe in gospodarjenja s svojimi zemljišči, teritorijem in naravnimi bogastvi;
 • se vzdržujejo ali pospešujejo dolgoročno ekonomsko blagostanje gozdnih delavcev in lokalnih skupnosti;
 • se vzpodbuja učinkovita raba gozdnih proizvodov in uslug za zagotovitev ekonomske upravičenosti in širokega razpona okoljevarstvenih in socialnih koristi;
 • se ohranja biotska raznolikost in njene spremljajoče vrednote, vodne vire, zemljo, edinstvene in občutljive ekosisteme in pokrajine ter s tem ohranjati ekološke funkcije in integriteto gozda;
 • so dolgoročni cilji gospodarjenja in sredstva za njihovo doseganje jasno navedeni;
 • se izvaja nadzor, pri katerem se oceni stanje gozdov, donosov gozdnih proizvodov, nadzorne verige in gospodarskih aktivnosti ter njihovih socialnih in ekoloških vplivov;
 • se ohranjajo ali krepijo značilnosti gospodarske aktivnosti v gozdovih visoke ohranitvene vrednosti.

Skrbniška veriga (FSC® Chain of Custody – FSC® CoC) 

Certificiranje FSC® Chain of Custody je namenjeno podjetjem, ki v svojih delovnih procesih (proizvodni ali trgovini) uporabljajo FSC® certificirane materiale in ki bi rada svoje proizvode tudi prodala kot FSC® certificirane. Ker certificirana podjetja dokazljivo zagotavljajo sledljivost izvora lesa, lahko uporabljajo tudi blagovne znamke FSC®.

Katere so ključne prednosti certificiranja FSC®?

 • vaši proizvodi bodo ustrezali pogojem za sodelovanje na razpisih v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju,
 • vaše podjetje bo objavljeno na javno dostopnem iskalniku certificiranih podjetij
 • zaradi vpeljave sistema sledljivosti boste v vašem podjetju omogočili boljši nadzor nad upravljanjem z materialnimi viri
 • pridobili boste dostop do nekaterih novih trgov, hkrati pa tudi ščitili svetovne gozdove
 • vaše stranke bodo imele večje zaupanje v vaše proizvode
 • imetniki certifikata FSC® enostavneje izpolnijo zahteve EUTR

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

Bureau Veritas, d.o.o. je mednarodno podjetje, ki ima v 140 državah več kot 75.000 zaposlenih. V Sloveniji se s certifikacijo v skladu s shemama FSC® oziroma PEFC ukvarjamo od leta 2008, v obeh shemah pa smo v naši državi podelili največje število posameznih certifikatov. Iz pisarne v Ljubljani izvajamo certifikacijo po shemah FSC® oziroma PEFC v vseh državah bivše Jugoslavije,  pri čemer imamo vzpostavljeno presojevalsko ekipo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini.

“The delivery of FSC ® certification services is in association with Bureau Veritas Certification Holding SAS ”.

proces reševanja pritožb

PROCES REŠEVANJA PRITOŽB V POSTOPKU CERTIFICIRANJA V GOZDNO-LESNI PREDELOVALNI INDUSTRIJI - POLITIKA BUREAU VERITAS CERTIFICATION

DODATNE INFORMACIJE

Povezava do veljavnih standardov FSC® in drugih povezanih dokumentov.

Preverite tudi, kakšne so zahteve in koristi certificiranja po shemi PEFC

Kontaktirajte nas

PETER BELE
VODJA ENOTE CERTIFICIRANJE GOZDARSTVO IN LESARSTVO
01 4757 632