MSA - ANALIZA MERILNIH SISTEMOV

Namen

Seznaniti udeležence z zahtevami  metode MSA (v4) in prednostmi njene uporabe v proizvodnih procesih.

Komu je seminar namenjen

Strokovnim in vodstvenim delavcem s področja kakovosti in vodenja procesov, tehnologom in razvojnikom.

Vsebina seminarja

  • Splošno o merilnih sistemih: predstavitev, kakovost merilnih podatkov, terminologija, proces merjenja, učinki spremenljivosti merilnega sistema, merjenje in osnove
  • Splošni načini ocenjevanja merilnih sistemov: osnova, izbiranje/razvoj postopkov testiranja – merjenja – preskušanja, priprava na študijo merilnega sistema, analiza rezultatov preskušanja
  • Postopki preskušanja: primeri postopkov preskušanja, analize merilnih sistemov variabilnih karakteristik, analize merilnih sistemov atributivnih karakteristik
  • Zaključna diskusija

Datum seminarja

V pripravi.