Image
AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA
STORITVE DODANE VREDNOSTI ZA CELOTNO DOBAVNO VERIGO

Avtomobilski svet se zaradi neprestane rasti trga, razvoja tehnologij in strožje okoljskevarstvene ureditve spreminja hitreje kot kdajkoli prej. Potrošniki si želijo varnejše in pristnejše izkušnje potovanja, zaradi česar se avtomobilska industrija srečuje z velikimi tehnološkimi in ekonomskimi spremembami. 

Avtomobilske organizacije morajo biti agilne in se hitro prilagajati ter ponujati nove rešitve za varnejšo in okolju prijaznejšo vožnjo. To lahko storite z obvladovanjem celotne dobavne verige. Dovolite nam, da postanemo vaš partner pri zagotavljanju kakovosti, varnosti in skladnosti v celotni avtomobilski dobavni verigi.

VAŠI IZZIVi

Proizvajalci avtomobilske industrije v želji, da bi zadovoljili visoke zahteve strank in ostali korak pred konkurenco, intenzivno iščete in razvijate nove inovativne in stroškovno učinkovite izdelke. Ključnega pomena je, da se lahko zanesete na svoje dobavne verige globalno razpršenih dobaviteljev. Za zagotovitev zanesljivosti morajo biti proizvodnje vaših dobaviteljev pod ustreznim nadzorom, ustrezati morajo vsem lokalnim in mednarodnim standardom in pravilnikom ter se zavestno osredotočati v proces nenehnih izboljšav.

Da bi bili uspešni v avtomobilskem svetu, morate slediti hitrim tehnološkim napredkom, hkrati pa svojim kupcem zagotavljati skladnost na področju varnosti, kakovosti in učinkovitosti. Da bi to zagotovili, morate obvladovati tveganja sprememb izdelkov povezanih z novimi tehnologijami, kot so električni pogon in digitalizacija, istočasno pa želite krepiti zaupanje partnerjev in kupcev, ko posodabljate svoje poslovanje in dobavno verigo.

NAŠE REŠITVE

Preizkušena rešitev, ki zagotavlja odgovor na omenjene izzive, je certificiranje po mednarodnem standardu avtomobilske industrije IATF 16949 s strani zaupanja vrednega in izkušenega certifikacijskega organa.

Bureau Veritas Certification nudi storitve certificiranja in presoje za vse sodelujoče v avtomobilski industriji po standardu kakovosti IATF 16949.

V svojem portfelju pa imamo tudi druge storitve namenjene avtomobilski industriji:

  • certificiranje po standardu TISAX®
  • priprava in vzdrževanje certificiranja sistemov vodenja v skladu z zahtevami drugih standardov, kot so ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ...
  • nadzori varnega delovnega okolja, še posebej v proizvodnjah avtomobilskih komponent;
  • periodični pregledi industrijske opreme, ki se uporablja v tovarnah in poslovnih zgradbah;
  • ocene vpliva vaše dejavnosti na okolje;
  • nadzor tveganja poškodb avtomobila med prevozom le-tega od tovarne do prodajno-razstavnega salona;
  • nadzor zaloge vozil;
  • preverjanje stanje vozil pred / po dajanjem vozil v najem.

Z vami sodelujemo tako, da vam pomagamo razviti inovativne produkte ter zagotavljati njihovo varnost in skladnost s standardi, ustreznost specifikacij ter skladnost z okoljskimi predpisi.

Načrtovanje in verifikacija

Zagotovitev, da načrtovanje ustreza oblikovnim ter funkcionalnim zahtevam je ključnega pomena, saj ima neposreden vpliv na uspešnost proizvodje in zadovoljstvo kupcev. Naše storitve zagotavljajo kakovost, varnost in učinkovitost vaših načrtovalskih in verifikacijskih postopkov.

Skladnost proizvodov

Da bi ohranili uspešnost, je ključno implementirati učinkovite procese in nadzor v vseh fazah dobavne verige. Za vas verificiramo skladnost produktov, produktnih linij in infrastrukture v skladu z obstoječimi standardi in tehničnimi zahtevami na lokalnem in globalnem nivoju. Naše storitve – kot so preizkušanje izdelkov, inšpekcijski pregledi in presoje procesov proizvodnje – zagotovijo, da so vaši proizvodi skladni s tehničnimi in regulatornimi zahtevami skozi njihov celoten življenjski cikel.

Pregled procesa distribucije

Avtomobilska industrija se je, da bi ohranila zvestobo svojih strank, pričela spreminjati iz proizvodno fokusirane dejavnosti, v dejavnost usmerjeno v kupce. Zaradi ekonomskih, regulativnih in tehnoloških sprememb, je bila avtomobilska dejavnost prisiljena v evolucijo distribucijskih kanalov. Tako ste se morala avtomobilska podjetja posodobiti in spremeniti procese in sisteme povezane s prodajo in storitvami, da bi omogočila kar se da brezhibno nakupno izkušnjo. Naše storitve, kot so kontrola pred odpremo, kontrola zaloge, sledenje škode in upravljanje z odškodninami, ublažijo tveganja, povezana z distribucijo vaših izdelkov, ter zmanjšajo finančne izgube zaradi morebitne škode in spora.

Prodaja in poprodajne storitve

Kupci so v današnji dobi informirani in točno vedo, kakšen naj bi bil kupljen izdelek, na drugi strani pa od svojega vozila pričakujejo hitre, enostavne in tehnološko napredne rešitve. To pomeni, da morajo biti vsi akterji v prodajnem in poprodajnem procesu dobro organizirani in učinkoviti, da zadovoljijo kupčevim potrebam ter zagotovijo njegovo lojalnost. Naše storitve – kot so ocena škode na vozilu in sledenje ter zakonski inšpekcijski pregledi – zmanjšujejo tveganja, povezana s prodajo, dobavo in vzdrževanjem vaših izdelkov.