SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ISO 45001:2018

Namen

Udeleženci bodo: spoznali ključna načela sistema vodenja VZD, razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 45001:2018, sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema vodenja VZD po zahtevah standarda ISO 45001.


Komu je seminar namenjen

Bodočim notranjim presojevalcem sistema vodenja VZD po zahtevah ISO 45001, odgovornim za vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema vodenja VZD in vsem, ki bi se radi seznanili z zahtevami standarda ISO 45001 in z izvedbo notranje presoje. 

TOČKE VZD: na podlagi 5. in 9. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju VZD (Uradni list RS, št. 78/19), se udeležba na tečaju v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 20 točkami. Udeležencu, ki je bil prisoten samo en dan, se točke ne priznajo.

Vsebina seminarja

  • Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – namen in prednosti
  • Standard ISO 45001:2018 – struktura in pregled zahtev s primeri za razumevanje
  • Izrazi in definicije
  • Kako pridobiti certifikat ISO 45001:2018
  • Priprava in izvedba notranje presoje sistema vodenja VZD po ISO 45001:2018
  • Praktične vaje
  • Pisni preizkus znanja
  • Povzetek vsebine z diskusijo in zaključek seminarja

Datum seminarja

V pripravi.