REDCERT

REDCERT

Bureau Veritas je kot certifikacijski organ, priznan s strani nemške organizacije REDcert za certificiranje trajnostne oskrbe z biogorivi in biomaso, podelil prvi certifikat REDcert v Sloveniji. Certifikat REDcert je prejela organizacija Agrocorn d.o.o. s Prekmurja.

V EU je obvezno certificiranje trajnostne oskrbe z biogorivi in biomaso. REDcert, vodilna nemška organizacija za certificiranje trajnostne oskrbe z biogorivi in biomaso, je bila ustonovljena leta 2010 in je do sedaj certificirala že več kot 900 podjetij (www.redcert.org).

Osnovna načela REDcert: 

– Skupna odgovornost: z ustanovitvijo REDcert so deležniki sprejeli odgovornost za aktivno spodbujanje certificiranja trajnostne oskrbe z biogorivi. REDcert obsega vse faze v proizvodnji biogoriv (pridelavo, prevzem in skladiščenje biomase, proizvodnjo in distribucijo biogoriv).

– Visoki EU standardi: REDcert je namenjen certificiranju biomase s poreklom iz EU.

Dosledno spoštovanje zakonodajnih zahtev obsega:

• garancijo porekla biomase,
• zavezanost EU standardom na področju zaščite okolja, varovanih območij in varnosti hrane,
• zanesljiva dokazila o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

REDcert vsem, ki uporabljajo certificirana biogoriva in biomaso zagotavlja, da so spoštovani vsi predpisi EU (navzkrižna skladnost).

REDcert vsem udeležencem v verigi proizvodnje biomase omogoča enakopravno nastopanje na trgu.

REDcert kot dokazilo trajnostne oskrbe z biogorivi in biomaso sprejemajo številni tržni udeleženci. Z vključitvijo strokovnjakov vseh zainteresiranih skupin je zagotovljeno, da je certifikacija trajnostne oskrbe izvedena učinkovito in pod konkurenčnimi pogoji. REDcert je priznan s strani nemškega Ministrstva za kmetijstvo in prehrano, kar jamči transparentnost postopka certifikacije in sistema sankcij.

Marinka Nikl Trojner, direktorica družbe Agrocorn d. o. o.:

»Pred leti, ko smo zastavljali poslovno okolje družbe Agrocorn, d. o. o., smo zapisali tudi vizijo podjetja, ki pravi: težnja k odličnosti je gonilo v prizadevanjih za nenehen razvoj, za zadovoljstvo kupcev, dobaviteljev in zaposlenih. V letu 2011 smo tako uspeli pridobiti certifikat sledljivosti po standardu REDcert. Vsi do sedaj pridobljeni certifikati (ISO 9001-2008, HASSAP in REDcert) nam v skladu s poslovno politiko prinašajo zaupanje dobaviteljev in kupcev, omogočajo oskrbo najzahtevnejših kupcev doma in v tujini ter predstavljajo komparativno prednost podjetja.« 

Poleg certificiranja po REDcert omogoča Bureau Veritas certificiranje trajnostne oskrbe z biogorivi tudi po drugih standardih (ISCC, 2BSvs).

Kontaktirajte nas

STANISLAV BRADEŠKO
01 47 57 659