VIZIJA, POSLANSTVO IN ETIKA

VIZIJA, POSLANSTVO IN ETIKA

Naša vizija

Postati vodilni ponudnik v naši panogi ter pomemben akter na vseh področjih delovanja in ključnih svetovnih trgih.

Naša poslanstvo

Strankam zagotoviti dodano vrednost z vodenjem kakovosti, varnosti in zdravja pri delu ter okoljske in družbene odgovornosti njihovih sredstev, projektov, proizvodov in sistemov, kar jim bo zagotovilo pridobitev dovoljenj za obratovanje, zmanjšanje tveganj in izboljšanje poslovanja.

Naša etika

Naša skupina je ustvarila svetovno uspešno organizacijo na temeljih večletnega ugleda. Naš ugled je eno izmed največjih sredstev naše skupine, kar je razvidno v naših poslovnih vrednotah in poslovni etiki, ki so zapisane v našem Etičnem kodeksu.

Varnost in zdravje naših zaposlenih ter varstvo okolja so vodilna načela našega poslovanja, kar je zapisal tudi predsednik korporacije g. Didier Michaud-Daniel v svoji izjavi.

Pravila za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh naših sodelavcev: zaposlenih, podizvajalcev, obiskovalcev in drugih tretjih oseb.

Pomen Bureau Veritas logotipa