Image
CERTIFICIRANJE PROIZVAJALCEV GRADBENIH PROIZVODOV

Certificiranje proizvajalcev gradbenih proizvodov

Certificiranje proizvajalcev jeklenih konstrukcij in konstrukcijskega žaganega lesa, katerih proizvodi se uporabljajo v gradbeništvu.

Bureau Veritas, d.o.o. je pri Slovenski akreditaciji akreditiran za namen priglasitve za ocenjevanje in preverjanje nesprejemljivosti lastnosti gradbenih proizvodov po Uredbi (EU) št. 305/2011 za certificiranje skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje (sistem 2+) konstrukcijskih kovinskih elementov in pomožnih proizvodov po harmoniziranem standardu EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 in lesenih konstrukcijskih proizvodov po harmoniziranem standardu EN 14081-1: 2005 +A1: 2011.

Bureau Veritas, d.o.o. je priglašeni (notificirani) organ pri komisiji EU pod številko 2129