PERIODIČNI PREGLEDI DELOVNE OPREME

PERIODIČNI PREGLEDI DELOVNE OPREME

Ali imate urejeno dokumentacijo in redno pregledano delovno opremo?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št 43/2011) postavlja delodajalcu številne obveze, med drugim tudi redne periodične preglede in preizkuse delovne opreme (19. člen) ter urejenost vse potrebne dokumentacije (25. člen). Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverjati njihovo skladnost na podlagi katerih zaposlenim zagotavlja varno uporabo delovne opreme.

Podrobneje navaja obveze delodajalca na obravnavanem področju Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/2004), ki opredeljuje, da mora delodajalec zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom, ali po premestitvi na drugo delovno mesto, pregleda pristojna oseba, ki izda potrdilo, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.

Preglede in preizkuse delovne opreme lahko delimo v dve skupini in sicer:

 • prvi pregled in preizkus, ki se opravi ob nakupu, montaži in pred prvim zagonom delovne opreme ter
 • obdobni pregled in preizkus delovne opreme, ki se opravi v rokih, ki niso daljši od 36 mesecev (v  kolikor proizvajalec ni določil roka).

Delovna oprema, ki je podvržena pregledom in preizkusom:

 • ročna električna orodja in naprave (kotne brusilke, ročni viličarji, ...)
 • električna orodja, stroji in naprave (stružnice, vrtalni stroji, stiskalnice, proizvodne linije, CNC stroji, tlačni stroji, roboti, ...)
 • transportna oprema, stroji in naprave (transportni trakovi oz. linije, čelni viličarji, ročni električni viličarji, mostna dvigala, konzolna dvigala, tovorna dvigala, ...)
 • oprema in naprave za dvig oseb (košara za delo na višini, dvižne ploščadi, ploščadi z lomljivo roko, ...)
 • vse vrste vrat in zapornic s pogonskim mehanizmom (dvižna rolo vrata, sekcijska vrata, drsna vrata, zapornice, ...
 • pomožna bremenska sredstva (bremenski magneti, jeklene vrvi, verige, bremenski trakovi, ...)

Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede in preskuse delovne opreme v rokih, ki jih je določil proizvajalec. V primeru, da proizvajalec ne določi roke za periodične preglede, se roki za periodični pregled se določijo v oceni tveganja in ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Izognite se tveganjem in nepotrebnim posledicam, ki vas lahko doletijo, če vaša delovna oprema ni ustrezno pregledana in periodično preverjana! Globe za kršitev predpisov glede pregledov in preizkusov delovne opreme se gibljejo od 2.000 do 40.000 €.

Kako vam lahko pomagamo?

Bureau Veritas HSE nudi celovit obseg storitev ocenjevanja skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu. Na področju delovne opreme vključujejo naše storitve predpregled delovne opreme, poseben nadzor nad namestitvijo opreme, nadzor nad vzdrževanjem in popravili že nameščene opreme ter izvedbo rednih periodičnih pregledov. S pregledi se ugotovi dejansko stanje opreme, odkrijejo se morebitne nepravilnosti in določijo ustrezni ukrepi za odpravo neskladij.

Zahvaljujoč našim znanjem, poznavanjem predpisov in dolgoletnim izkušnjam, lahko pomagamo in svetujemo strankam, kaj storiti glede aktivnosti za zagotovitev zahtevanega vzdrževanja njihove delovne opreme.

Nudimo tudi:

 • predpreglede delovne opreme in sicer že v fazi načrtovanja oz. projektiranja, ko se pri proizvajalcu preveri ali delovna oprema izpolnjuje predpisane varnostne zahteve za varno delovanje
 • svetovanje pri načrtovanju oz. projektiranju delovne opreme (linije, stroji, ...) kjer vas na podlagi veljavnih standardov usmerjamo skozi proces načrtovanja
 • izdelavo ocene varnosti strojev
PODPORA IN SODELOVANJE:
 • v fazi načrtovanja in izdelave CE oznak, ki se nanašajo na direktivo o strojih (Direktiva o strojih 2006/42/EC) na področju zahtev za posamezne stroje in zahtev za proizvodne linije, ki vključujejo več strojev/naprav;
 • pri izdelavi podlag za izjavo o skladnosti;
 • pri rekonstrukcijah in modernizacijah;
 • pri oblikovanju ergonomije delovne opreme in samih delovnih mest. 

Bureau Veritas HSE ima za izvajanje teh storitev vsa potrebna pooblastila in akreditacije, v skladu s slovensko zakonodajo in evropskimi direktivami.

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 4757 697