SEMINAR ZA VODILNE PRESOJEVALCE ISO 45001:2018 (CQI - IRCA certificiran seminar PR357)

Namen

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci sposobni: izvajati presojo skladno z zahtevami standarda ISO 45001:2018, razložiti vsebino, obseg in razmerje med ISO 45001, ISO 19011 in ISO 17021, razumeti pomen vodenja VZD pri poslovanju, načrtovati in voditi presojo skladno s kriteriji presoje, uspešno izvesti presojo sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, ustvariti jasna, jedrnata in ustrezna poročila o presoji, poročati o ugotovitvah presoje.

Komu je seminar namenjen

Odgovornim za sisteme VZD, presojevalcem, ki želijo pridobiti veliko praktičnega znanja za učinkovito izvajanje presoj sistema vodenja VZD po zahtevah ISO 45001:2018, vsem, ki bi radi izvajali presoje sistema vodenja VZD druge ali tretje stranke.

Vsebina seminarja

  • Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – pregled, izrazi in definicije
  • Tehnike presojanja
  • Presoja sistema vodenja VZD po zahtevah ISO 45001:2018
  • Kako bomo presojali: voditeljstvo, planiranje, podpora, delovanje, vrednotenje učinka, izboljševanje
  • Postopek akreditacije (ISO 17021, IAF MD1)
  • Kompetentnost presojevalca (ISO 19011, CQI-IRCA kriteriji)
  • Praktične vaje in delavnice
  • Pisni preizkus znanja

Datum seminarja

Začetek seminarja Konec seminarja Način izvedbe Lokacija Prijava
September 23, 2024 09:00 September 27, 2024 17:00 Class Ljubljana Prijava