Pogosta vprašanja

POGOSTA VPRAŠANJA

 • Kako zagotoviti varnost in zdravje na delovnem mestu?

  Zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu se zacne z oceno tveganja, v kateri se opredelijo in ocenijo nevarnosti, ki se pojavljajo na delovnih mestih. Bureau Veritas ponuja ucinkovite rešitve, pri cemer sta glavni storitvi, ki jih opravljamo: – presoja sistema varnosti in zdravja pri delu, – svetovanje na podrocju varstva pri delu in požarne varnosti.

 • Kdaj mora delodajalec usposobiti svojega delavca iz varnosti in zdravja pri delu?

  Dolžnost delodajalca je, da delavca usposobi za varno opravljanje dela:

  • Ob sklenitvi delovnega razmerja,

  • pred razporeditvijo na drugo delo,

  • pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo,

  • ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

 • Kakšen je cilj usposabljanja?

  Cilj usposabljanja je usposobiti delavca za varno opravljanje dela in za preventivno ravnanje ter ustrezno ravnanje v primeru požara. Le to je prilagojeno posebnostim delovnega mesta, vrsti opravila in delavčevemu predznanju.

 • Ali so usposabljanja za vsa delovna mesta enaka?

  Ne, usposabljanja se razlikujejo glede na nevarnosti s katerimi se lahko sreča delavec in niso enaka za vsa delovna mesta. Usposabljanje poteka po programu, ki ga potrdi delodajalec, ta pa je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in je specifičen za točno določena delovna mesta.

 • Kako potekajo usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu?

  Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnih predavanj, ki se zaključi z izpitom oziroma preizkusom teoretične usposobljenosti za varno delo. Teoretičnemu delu sledi praktično usposabljanje za varno delo na delovnem mestu.

 • Na kakšen način predavatelj podaja znanje udeležencem usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu?

  Usposabljanje se vrši s pomočjo prezentacije, predavanjem in s sodelovanjem slušateljev ter odgovori na njihova vprašanja.

 • Ali je potrebno po usposabljanju opraviti tudi preizkus znanja?

  Na koncu usposabljanja sledi preizkus znanja, ki sestoji iz vprašalnika in testa, ki je prav tako prilagojen določenemu delovnemu mestu. Na podlagi izpolnjenega testa se ugotovi, če je delavec uspešno opravil preizkus ter naredi zapisnik, ki se ga pošlje delodajalcu.

 • Zakaj je pomembno, da vsi delavci opravijo usposabljanje pred nastopom na novem delovnem mestu?

  Delavec se na tak način pred pričetkom dela ozavesti s kakšnimi nevarnostmi se na delovnem mestu lahko sreča in kako naj v določenih situacijah reagira, da bo zavaroval sebe in svoje zdravje. Usposabljanje je svojevrstno uvajanje v novo delovno okolje, ki ga delavec še ne pozna.

 • Koliko časa velja potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu?

  Potrdilo ima različno dobo trajanja glede na zahtevnost in ne-varnost delovnega mesta. Kako dolgo velja potrdilo je zapisano v Izjavi o varnosti z oceno tveganja, ki je ključni dokument v vsakem podjetju, saj je v njem zapisano, kako se načrtujejo vsi preventivni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Imate vprašanje?
Kontaktirajte nas.

Kontakt