SURE cover image

SURE

PREVERJANJE TRAJNOSTNIH VIROV

ZAGOTOVITE si skladnost s trajnostnimi zahtevami direktive RED II za proizvodnjo električne energije, ogrevanja in hlajenja z biomaso.

Za proizvodnjo energije se po vsem svetu čedalje bolj koristijo bioenergenti, katerih raba se bo v prihodnje še občutno povečala. Za zagotovitev trajnostne proizvodnje biomase in bioplina so se države članice EU zato dogovorile o enotnih merilih, ki jih morajo upoštevati in dokumentirati vsi operaterji za proizvodnjo električne energije in toplote iz biomase ali bioplina.

Direktiva EU 2018/2001 (RED II - Renewable energy directive II) opredeljuje vrsto trajnostnih meril in meril za emisije toplogrednih plinov, ki jih morajo izpolnjevati biogoriva. RED II uvaja trajnostni vidik ter merila za toplogredne pline za trdna in plinasta goriva iz biomase (drva, gozdni ostanki, industrijski ostanki, sekanci, peleti, žagovina …). Zahteva velja za toplarne nad 20 MW.

KAJ JE SURE?

SURE je shema preverjanja trajnostnih virov (Sustainable Resources). Shema je bila izdana, da bi gospodarskim subjektom zagotovila praktično, neodvisno in zanesljivo rešitev za preverjanje trajnostne uporabe biomase v skladu z zahtevami direktive (EU) 2018/2001 (RED II).

Shema je pregledana in odobrena s strani Evropske komisije, kar pomeni, da zagotavlja popolno skladnost z zahtevami direktive  RED II.

Image
SURE

 

Zakaj se certificirati po standardu SURE?

  • Certifikat SURE proizvajalcem pomaga pri prevzemu odgovornosti in zmanjšanju okoljskih tveganj.  
  • Proizvajalcem zagotavlja dostop do vseh trgov električne energije in toplote v EU ter s tem povezanih subvencij.
Certifikat SURE dokazuje, da organizacija:
  • posluje skladno z zahtevami RED II,
  • si prizadeva zmanjševati emisije toplogrednih plinov (TGP),
  • zagotavlja trajnostno rabo zemljišč,
  • proizvaja in prodaja trajnostne izdelke ter
  • zagotavlja družbeno odgovorno poslovanje.

Postopek certificiranja

Image
Certifikacijski postopek SURE

 

Veljavnost certifikata je 1 leto, v nekaterih primerih (predelava in/ali zbiranje določenih odpadkov in ostankov) pa SURE zahteva, da se v roku 6-ih mesecev od izdaje certifikata izvede tudi krajšo kontrolno presojo.

KONTAKTIRAJTE NAS

PETER BELE
VODJA ENOTE CERTIFICIRANJE GOZDARSTVO IN LESARSTVO
01 4757 632