SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001:2015

Namen

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci: razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 14001:2015, razumeli okoljsko problematiko, sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001:2015, sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu.

Komu je seminar namenjen

Bodočim notranjim presojevalcem sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, notranjim presojevalcem, ki že dalj časa niso presojali in bi nadgradili svoje znanje o izvedbi notranje presoje, odgovornim za vzpostavitev in vzdrževanje SRO in vsem, ki želijo biti del uspešnega in učinkovitega SRO.

Vsebina seminarja

Prvi dan:

 • Sistem ravnanja z okoljem
 • Standard ISO 14001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev
 • Primeri za razumevanje standarda
 • Vaja
 • Zaključna diskusija

Drugi dan:

 • Uvod v presojo – kriteriji in cilji presoje SRO
 • Presojevalec – vloga in odgovornosti
 • Priprava in izvajanje notranje presoje SRO
 • Zapisovanje in vrednotenje ugotovitev, poročanje, ukrepi po presoji
 • Praktične vaje
 • Pisni preizkus znanja
 • Povzetek vsebine in zaključek


Datum seminarja

Začetek seminarja Konec seminarja Način izvedbe Lokacija Prijava
Junij 18, 2024 09:00 Junij 19, 2024 16:00 Class Ljubljana Prijava