ISO 55001 CERTIFICIRANJE SISTEMOV VODENJA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

ISO 55001
CERTIFICIRANJE SISTEMOV VODENJA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

Povečanje donosa življenjskega cikla investicij za kapitalska sredstva, brez ogrožanja varnosti ali ogrožanja okolja, je ključnega pomena v današnjih zapletenih poslovnih odnosih z več deležniki. Kako lahko dokažete, da imate najboljšo prakso sistematičnega upravljanja premoženja in razlikujete svojo organizacijo od drugih?

Upravljate svojo organizacijo učinkovito in odgovorno v njenem celotnem življenjskem ciklu? Zdaj lahko to dokažete!

Kaj je ISO 55001?

Standardi ISO 55000 prinašajo najuspešnejšo javno dostopno specifikacijo: PAS 55 organizacijam na svetovni ravni, ki prinašajo dosledno terminologijo, vodenje in robusten sistem upravljanja sistemov, ki temelji na 24 najboljših praksah v disciplini upravljanja premoženja. S sistemom upravljanja s premoženjem ISO 55001 (AMS) se v celotnem življenjskem ciklu premoženja oblikuje stroškovna učinkovitost, ustvarjanje vrednosti in obvladovanje tveganj, od njihovega načrtovanja in izdelave ali gradnje s pomočjo zagona, delovanja, vzdrževanja, sprememb in obnove do njihovega morebitnega odstranjevanja ali razgradnje.

Uvajanje zahtev standarda in certificiranje po ISO 55001 vam bo omogočilo, da:

 • razumete kontekst organizacije in potreb ter pričakovanj zainteresiranih strani,
 • izvajate zavezanost vodstva pri zagotavljanju virov in svoj strateški načrt upravljanja premoženja,
 • vzpostavite politiko upravljanja premoženja, ki je skladna z organizacijskimi cilji,
 • opredelite, dokumentirate in posredujete vloge, odgovornosti in pooblastila,
 • načrtujete in določite cilje upravljanja premoženja ter kako jih doseči ob upoštevanju prepoznanih tveganj in priložnosti,
 • dodelite vire, opredelite in dokumentirajte kompetence znotraj organizacije in zunajih sodelavcev (na primer pri uporabi zunanjih izvajalcev),
 • usklajevanje upravljanja informacij, da bi zagotovili enoten pogled v skupni rabi, ki omogoča jasno komunikacijo, prenos znanja in sledenje dejavnosti tistim, ki delajo pod nadzorom organizacije (bodisi da so zaposleni, izvajalci, zunanji izvajalci in druge zainteresirane strani, vključene v oblikovanje, gradnjo, obratovanje, vzdrževanje ali drugačno upravljanje premoženja),
 • upravljanje in načrtovanje spreminjanja situacij v portfelju sredstev organizacije
 • izmerite in ocenite uspešnost upravljanja premoženja,
 • revizija in pregled sistemov vodenja za učinkovito upravljanje s sredstvi (AMS), da se zagotovi nenehno izboljševanje.

Komu je ISO 55001 namenjen?

ISO 55001 za sisteme vodenja za učinkovito upravljanje s premoženjem (AMS) se lahko uporablja za vse vrste organizacij, velike ali majhne, javne ali zasebne s portfeljem fizične infrastrukture, opreme, človeških ali informacijskih sredstev za upravljanje. Vse kompleksne in raznovrstne organizacije z zapletenimi portfelji, ki jih upravlja več interesnih skupin, bodo imele koristi od dodatne urejenosti področja upravljanja s premoženjem, ki jo prinaša ISO 50001.

Kakšne so prednosti ISO 55001?

 • izboljšajte učinkovitost upravljanja sredstev in premoženja skozi njihov celotni življenjski cikel,
 • ustvarite politiko upravljanja s sredstvi in premoženjem, ki je usklajena z organizacijskimi cilji,
 • izboljšajte donosnost naložb ali optimizirajte rast v celotnem življenjskem ciklu vaših sredstev in premoženja,
 • ustvarite skupen pogled in skupni jezik med operativnimi in finančnimi službami,
 • spodbujajte izmenjave najboljših praks upravljanja premoženja med oddelki ali lokacijami podjetja,
 • zmanjšajte stroške vzdrževanja in upravljanja s premoženjem,
 • postavite prioritete za vzdrževanje sredstev in premoženja.

Zakaj certificirati sistem po ISO 55001?

 • Zagotovite si transparentnost za deležnike, na področju pravilne uporabe sredstev in upravljanju premoženja
 • Izboljšajte svoj ugled in se razlikujte od konkurence
 • Identificirajte priložnosti za izboljšave sistematično iz leta v leto
 • Implementirajte sistem upravljanja premoženja v kulturo organizacije

Kako poteka certifikacijski postopek?

Pristop Bureau Veritas k certificiranju je bil vzpostavljen več kot 30 let nazaj in je podprt z globalno akreditacijo, ki jo izdaja Združenje za akreditacijo Združenega kraljestva (UKAS).

 • Opredelitev področja certificiranja
 • Certifikacijsko presojo opravite v dveh fazah:
 1. stopnja – pregled pripravljenosti organizacije za certifikacijsko presojo
 2. stopnja- certifikacijska presoja, ki zajema ocenjevanje izvajanja zahtev, vključno z učinkovitostjo sistema upravljanja organizacije
 • Certifikat velja tri leta

Izdamo ga po zadovoljivih rezultatih presoje po 2. stopnji.

 • letna kontrolna presoja, kjer preverimo ali upravljanje sistemov še naprej izpolnjuje zahteve standarda in spremlja nenehne izboljšave
 • Recertifikacija po treh letih za potrditev nenehne skladnosti in učinkovitosti sistema upravljanja kot celote.

Zakaj izbrati certifikat Bureau Veritas?

 • Globalno omrežje

  6.500 usposobljenih presojevalcev, ki delujejo v več kot 100 državah, ponuja edinstveno kombinacijo mednarodnega in lokalnega strokovnega znanja, ki zagotavlja dosledne storitve kjerkoli so naše stranke.

 • Strokovnost

  Naši presojevalci imajo obsežno znanje o specifičnih industrijskih sektorjih, lokalnih predpisih, trgih in izvajajo presoje v vašem jeziku, kar jim omogoča, da zagotovijo rešitve, prilagojene vašim potrebam.

 • Priznana blagovna znamka

  Certifikat Bureau Veritas priznava več kot 40 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih organov po vsem svetu.

 • Znak globalne prepoznavnosti

  Certifikat Bureau Veritas je globalno priznani simbol kakovosti za vašo organizacijo.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047