BREEAM

BREEAM
PRIKAZ ENERGETSKE UČINKOVITOSTI VAŠE STAVBE

VAŠ IZZIV

V zadnjem času je močno narastla potreba po razumevanju, upravljanju, vodenju, izboljšanju ter javnem prikazovanju energetske učinkovitosti stavb.

Zakonske regulative in politike so v ospredje postavile emisije energije in ogljika. Med tem pa se vključenost deležnikov v poslovanje dotika mnogo širših področij, kot je le energetska učinkovitost, in s tem ustvarja širši koncept trajnostnih energetskih rešitev.

KAJ JE BREEAM?

Metoda Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) je vodilni okoljevarstveni sistem za ocenjevanje vrste vplivov, ki jih imajo na okolje infrastruktura in stavbe. Več kot 200.000 stavb je že certificiranih po metodi BREEAM, več kot milijon pa jih je še v postopku certifikacije.

KATERE SO KLJUČNE PREDNOSTI?

BREEAM je standard, ki za organizacijo dokazuje merjenja in napredek v smeri doseganja ciljev okoljskih in trajnostnih dobrih praks, katerim so dodani dobri primeri iz prakse in zunanja certifikacija. Postopek točkovanja je lahko razumljiv in prikazuje jasen dokaz, da so  pri gradnji in obratovanju zgradbe upoštevanje najboljše okoljevarstvene prakse.

Širše gledano pa BREEAM certifikacija na trgu dokazuje, da so to stavbe z majhnim okoljskim vplivom in trajnostnimi rešitvami, ki so bile upoštevanje pri gradnji in obratovanju objekta.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

  • zNANJE

    BREEAM zahteva podrobno ocenjevanje trajnosti in energetske učinkovitosti zgradbe, ki jo lahko izvede le kompetenten tehnični strokovnjak. Zaposlujemo ekipo priznanih BREEAM presojevalcev, ki našim strankam pomagajo v vseh fazah načrtovanja in gradnje.

  • mREŽA

    S 150 pisarnami po celem svetu vas naših strokovnjaki s svojim znanjem lahko spremljajo pri gradnji, kjerkoli na svetu se nahajate.

Kontaktirajte nas

SAMO TUMA
VODJA PRODAJE
01 47 57 652