Image
PERIODIČNI PREGLEDI IN PREIZKUSI

PERIODIČNI PREGLEDI IN PREIZKUSI

Bureau Veritas vam nudi celovit obseg storitev pri ocenjevanju skladnosti s predpisi o kakovosti, varnosti in zdravju. Naše storitve vključujejo poseben nadzor nad namestitvijo opreme, nadzor nad vzdrževanjem in popravili že nameščene opreme, prav tako tudi izvedbo periodičnih pregledov. Preverjamo in preizkušamo stroje, elektronapeljave, opremo pod tlakom in drugo opremo. Cilj pregledov je zagotoviti njihovo varnost in zanesljivost.

Zahvaljujoč našemu poznavanju predpisov, lahko pomagamo in svetujemo strankam, kaj storiti glede aktivnosti za zagotovitev zahtevanega vzdrževanja njihovih zgradb in infrastrukture. Le-to vključuje nadzor nad vzdrževanjem in vodenje evidenc. Kjer je primerno, v zvezi s tem izvajamo tudi usposabljanje.

V zakonsko določenih rokih se izvajajo pregledi in preskusi strojev, elektronapeljav, opreme pod tlakom in druge opreme. Tako se ugotovi njihovo dejansko stanje, odkrijejo se morebitne nepravilnosti in določijo ustrezni ukrepi za odpravo neskladij.

Bureau Veritas ima za izvajanje teh storitev vsa potrebna pooblastila in akreditacije, v skladu s slovensko zakonodajo in evropskimi direktivami.

Storitve, ki jih nudimo, so:

  • preiodični pregledi aktivne požarne zaščite;
  • periodični pregledi tlačne opreme;
  • periodični pregledi ATEX;
  • periodični pregledi delovne opreme;
  • periodični preglede avtomatskih industrijskih vrat;
  • inšpekcije na podlagi tveganja (RBI);
  • periodični pregledi igral;
  • periodični pregledi čolnov in plovil za rekreacijo.