Image
ATEX

ATEX
ZAGOTOVIMO VISOKO VARNOST EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH DELOVNIH PROSTOROV

V kolikor se v vašem delovnem okolju pojavljajo vnetljive tekočine, gorljivi plini ali gorljivi prah, vam v Bureau Veritas lahko pomagamo na poti zagotovitve skladnosti s Slovensko in tudi z Evropsko zakonodajo.

Bureau Veritas d.o.o. je v Sloveniji akreditiran in s strani ministrstva pooblaščen organ za ugotavljanje skladnosti s področja protieksplozijske zaščite.

Znotraj Evropske skupnosti deluje v skupini Bureau Veritas več priglašenih organov za ugotavljanje skladnosti opreme in zaščitnih sistemov namenjenih uporabi v potencialno eksplozijsko ogroženih okoljih po zahtevah ATEX direktive in IECEx sheme (zelo poznan LCIE, Notified Body številka : 0081 iz Francije in Bureau Veritas, Notified Body številka : 2004 iz Nemčije).

Dolgoletna tradicija našega podjetja ter veliko število strokovnjakov na raznih področjih protieksplozijske zaščite daje izdelkom, storitvam in objektom z našimi certifikati dodano vrednost.

Eno izmed nevarnosti na delovnem mestu predstavlja tudi možnost pojava eksplozije. Pojav eksplozije lahko vodi do:

 • poškodb ali celo smrtnih žrtev zaposlenih,
 • materialne škode na objektih in opremi,
 • škodljivih vplivov na okolje in
 • ogrožanja obstoja podjetja ali vsaj vpliva na dobro ime podjetja.
Image
atex small

Bureau Veritas kot akreditirani organ za ugotavljanje skladnosti v Sloveniji nudi po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti (Ur.l.RS 41/2016) naslednje storitve:

Image
ex znak
 • Certificiranje Ex opreme v protieksplozijski zaščiti po prilogah III, V, VI in IX ATEX direktive 2014/34/EU;
 • Certificiranje Ex opreme v protieksplozijski zaščiti po IEC in drugih nacionalnih standardih;
 • Certificiranje zagotavljanja kakovosti proizvodnje po prilogah IV in VII ATEX direktive 2014/34/EU;
 • Hrambo tehnične dokumentacije Ex naprav po prilogi VIII ATEX direktive 2014/34/EU;
 • Pomoč pri določitvi funkcionalne varnosti sistemov in opreme skladno z zahtevami standardov EN 50495 / IEC 61508 – SIL nivoji 1 do 4.

Dodatno vam na področju protieksplozijske zaščite nudimo še:

 • nadzor pri gradnji eksplozijsko ogroženih objektov v skladu z zahtevami zakona o graditvi objektov;
 • celovito ugotavljanje skladnosti, ki sočasno, poleg protieksplozijske zaščite, zajema tudi vsa ostala določila in zahteve s področja varnosti pri delu, varstva pred požarom ter okoljskih in drugih zahtev;
 • nadzor opreme v protieksplozijski zaščiti po specifičnih zahtevah tretjih strank;
 • izdelava varnostnih načrtov in nadzor nad izvajanjem posebej zahtevnih del v conah eksplozijske ogroženosti (pri zahtevnejših vzdrževalnih delih, remontih in rekonstrukcijah).

USPOSABLJANJE S PODROČJA PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

Zakonodaja na področju protieksplozijske zaščite

Image
Atex zakonodaja

SEZNAM DOKUMENTOV, V POMOČ PRI PRIPRAVI NA PRESOJO:

KONTAKTIRAJTE NAS

MAG. BLAŽ ZUPAN
VODILNI INŽENIR
051 685 540