Analiza življenjskega cikla LCA

ANALIZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA LCA

OCENITE VPLIV IZDELKOV IN STORITEV NA OKOLJE V CELOTNEM ŽIVLJENJSKEM CIKLU

V prizadevanjih po trajnostnem in okolju prijaznem poslovanju se med proizvodnimi organizacijami pojavlja vse več vprašanj, kakšne posledice na okolje imajo sedanji proizvodnji modeli. Kako izbrati poslovno učinkovite rešitve, ki bodo imele obenem čim manjši vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelka.

Učinkovito rešitev, ki ponuja razumevanje proizvodnega sistema, možnost primerjanja, kako različni izdelki in tehnološki postopki vplivajo na okolje, identifikacijo procesov, ki imajo največjo možnost za izboljšanje, in tudi možnost primerjalnega ocenjevanja napredka, ponuja analiza življenjskega cikla izdelka LCA.

Kaj je LCA?

Analiza življenjskega cikla (LCA - Life Cycle Assessment) je metodologija, ki se uporablja za analizo vplivov na okolje izdelka v vseh fazah njegovega življenjskega cikla. Običajne faze življenjskega cikla vključujejo ekstrakcijo surovin, predelavo materiala, proizvodnjo, distribucijo, uporabo in scenarij izteka življenjske dobe.

V analizo so vključene vse vrste vplivov na okolje, kot so poraba virov, vode in energije, emisije CO2 in ostale emisije nevarnih snovi.

Metodologija LCA je torej temeljnega pomena za odgovor na vprašanje: Katera strategija krožnega gospodarstva prinaša največ koristi z vidika okolja?

Brez možnosti objektivnega merjenja teh vplivov vzdolž celotne vrednostne verige je dejansko težje sprejemati racionalne in učinkovite odločitve za izboljšanje okoljske uspešnosti ali jih verodostojno sporočiti deležnikom. Zato kombinirana uporaba modelov LCA in krožnega gospodarstva proizvajalcem omogoča objektivno in učinkovito ocenjevanje ter izvajanje lastnih trajnostnih strategij.

NAŠE STORITVE

Bureau Veritas HSE lahko podjetjem, ki želijo opraviti študijo LCA za svoje izdelke / storitve, ponudi strokovno pomoč. Naši strokovnjaki strankam pomagajo v vseh fazah študije LCA:

  • zasnova študije, opredelitev namena in področja uporabe,
  • analiza proizvodnih procesov in zbiranje podatkov za namene popisovanja okolja,
  • obdelava inventarnih podatkov z uporabo namenske programske opreme LCA,
  • priprava poročila LCA z doseženimi rezultati in njihovo razlago.
Zakaj se odločiti za LCA?

Izvajanje študije LCA vključuje različne koristi za podjetje.

Z zunanjega vidika:

  • Certificiranje izdelkov: LCA je potrebna v okviru temeljnega znanja za pridobitev okoljskega certifikata (okoljska deklaracija, EPD).
  • Trženje: rezultate LCA je mogoče učinkovito uporabiti v okviru korporativnih strategij za pozicioniranje na trgu (nadzor in krepitev podjetja na "zelenih" trgih).
  • Zainteresirane strani: podpora pri obvladovanju "ugleda blagovne znamke", izboljšanje podobe in odnosov z institucijami in drugimi deležniki.

Z notranjega vidika:

  • Okoljsko oblikovanje: LCA predstavlja temeljno informacijsko bazo za oblikovanje ali spreminjanje izdelkov, pri čemer se učinkovito upošteva okoljska spremenljivka.
  • Zmanjšanje stroškov: LCA lahko omogoči prepoznavanje neučinkovitih procesov ali področij, na katerih bi lahko dosegli znatne prihranke (zmanjšanje porabe virov, zmanjšanje proizvodnje odpadkov, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov).