SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI ŽIVIL IFS Food 8

Namen

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci: poznali zahteve standarda IFS Food 8, sposobni planirati in izvajati notranje presoje, sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu.

Komu je seminar namenjen

Vsem, ki so odgovorni za vzpostavitev, vzdrževanje in presojanje sistema zagotavljanja varnih živil po zahtevah standarda IFS Food.

Vsebina seminarja

  • Standard IFS Food 8 – načela, koncept in podroben pregled zahtev
  • Primeri za razumevanje zahtev standarda in vaje
  • Postopek certificiranja
  • Priprava in izvedba notranje presoje
  • Neskladnosti: prikaz in obravnava primerov
  • Korekcije in korektivni ukrepi za odpravo neskladnosti
  • Priprava poročila o neskladnosti
  • Praktične vaje (določanje obsega presoj, ocenjevanje neskladnosti)
  • Pisni preizkus znanja
  • Povzetek vsebine in zaključek


Datum seminarja

V pripravi.