Premeščanje bremen

News

Nov Pravilnik o varnosti in zdravju delavcev pri ročnem premikanju bremen

Maj. 17 2024

Obveščamo vas o uvedbi novega Pravilnika o varnosti in zdravju delavcev pri ročnem premikanju bremen, ki je stopil v veljavo 17. avgusta 2023. Pravilnik se bo začel uporabljati po enoletnem prehodnem obdobju, torej od 1. avgusta 2024.

Pomembna sprememba, ki jo prinaša novi Pravilnik, je zahteva, da delodajalci pristopijo k ocenjevanju tveganj, povezanih z ročnim premikanjem bremen, na drugačen način. To bo zahtevalo, da delodajalci, ki trenutno ne uporabljajo primerljivih metod, določenih v Prilogi III Pravilnika, opravijo potrebne prilagoditve najkasneje do 1. avgusta 2024.

Po novem Pravilniku bodo morali vsi delodajalci oceniti tveganja pri ročnem premikanju bremen z uporabo ustreznega orodja za ocenjevanje tveganj. Delodajalci bodo morali oceniti tveganje za kostno-mišična obolenja vedno, ko se v delovnem procesu pojavi ročno premikanje bremen. Ocenjevanje tveganj bo temeljilo na presejalnem testu iz Priloge II Pravilnika, ki uporablja nemško KIM metodo (Key Indicator Methods) ali enakovredno metodo.

Posebna pozornost je namenjena zaščiti ranljivih skupin delavcev, kot so mlajši in starejši delavci, ženske, nosečnice ter delavci z zdravstvenimi omejitvami, ki jih ugotovi izvajalec medicine dela.

Pred začetkom uporabe Pravilnika so na osrednjem državnem portalu (gov.si) objavili tudi praktične smernice za ocenjevanje tveganj pri ročnem premikanju bremen. Ministrstvo za delo bo v prehodnem obdobju nudilo tudi potrebna pojasnila in usposabljanja za lažje uvajanje novih zahtev.

BUREAU VERITAS VAM LAHKO POMAGA

Potrebujete pomoč pri novem ocenjevanju tveganj pri ročnem premikanju bremen? Tu smo za vas.

ALI NAS KONTAKTIRAJTE DIREKTNO:
UROŠ KOROŠEC
M: 041 344 778
E: uros.korosec@bureauveritas.com