CSRD DIREKTIVA IN PRIPRAVA TRAJNOSTNEGA POROČILA V SKLADU Z ESRS STANDARDI

Namen

Intenzivno usposabljanje, na katerem se boste skozi praktične vaje naučili korakov za dobro pripravo trajnostnega poročanja z uporabo Evropskih standardov trajnostnega poročanja (ESRS). Seznanili se boste z zakonodajnim okvirjem ter vsemi ključnimi spremembami, ki sem jim bodo morala podjetja prilagoditi.

Komu je seminar namenjen

- Vodstvu oziroma odločevalcem za pristop k izdelavi trajnostnega poročila, 
- projektnim vodjem oziroma ambasadorjem trajnosti v podjetju, 
- vodjem oziroma koordinatorjem poslovnega razvoja, 
- izdelovalcem trajnostnega poročila,
- vsem, ki jih to področje zanima. 

Zaradi kompleksne vsebine delavnice priporočamo, da se je udeležita vsaj dva zaposlena iz podjetja. Seznanili se boste z zakonodajnim okvirjem ter vsemi ključnimi spremembami, ki sem jim bodo morala podjetja prilagoditi. Vsebina seminarja

1. OSNOVNI KONCEPTI TRAJNOSTNEGA POROČANJA
- Koncept trajnostnega razvoja in ESG. 
- Ali postaja "business as usual" novo tveganje?
- Pariški podnebni sporazum, Zeleni dogovor in trajnostno financiranje.
- Kaj je trajnostno poročilo in kam gredo vsi ti podatki? 
- Greenwashing – kako se mu izognemo?
- Najpogostejši standardi in okvirji za trajnostno poročanje.
- Ključna načela poročanja za pripravo kvalitetnega trajnostnega poročila.
- Zagotovila o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti.

2. PRIPRAVA POROČILA Z VKLJUČEVANJEM DELEŽNIKOV, PRIPRAVO POMEMBNIH TEM IN REVIZIJO

- Poročevalski proces v ključnih korakih. 
- Kdo so deležniki?
- Deležniki in njihov proces vključevanja v trajnostno poročanje.
- Praktična vaja: Analiza poročevalskih praks o vključevanju deležnikov.
- Pomembne teme & njihova strateška vloga.
- Najpogosteje izbrane teme za okoljski, socialni in upravljalski vidik.
- Proces definiranja pomembnih tem (GRI 2021).
- Vključevanje deležnikov v ocenjevanje pomembnosti tem.
- Od seznama pomembnih tem do seznama KPI-jev.
- Praktična vaja: Analiza praks prikazovanja pomembnih tem
- Orodja za zbiranje podatkov in lastniki.
- Dejavniki in motivi za zunanjo revizijo informacij o trajnostnosti.
- Kako poteka tipični proces revizije?
- Ključne razlike med presojo z nivojem »omejeno« in »razumno«.

3. TRAJNOSTNO POROČANJE MED KORENČKOM IN PALICO

- Glavne razlike med staro NFRD in novo CSRD direktivo.
- CSRD časovnica.

4. STANDARDI ZA TRAJNOSTNO POROČANJE (ESRS1, ESRS2)

Vsebine ESRS 1 (splošne zahteve).
- Dvojna materialnost.
- Skrbni pregled.
- Veriga vrednosti.
- Časovni vidiki.
- Predstavitev trajnostnih informacij.
- Struktura trajnostnih izjav.

Vsebine ESRS 2 (obvezna razkritja):
- Upravljanje.
- Strategija.
- Upravljanje vplivov, tveganj in priložnosti.
- Metrike in cilji.
- Praktična vaja: Kako identificiramo negativne in pozitivne vplive, tveganja in priložnosti?

5. TEMATSKI STANDARDI ESRS IN STRUKTURA 

ESG tematske zahteve: 
- Razkritja o podnebnih spremembah (ESRS E1).
- Razkritja o taksonomiji.
- Razkritja o zaposlenih (ESRS S1).
- Razkritja o poslovnem ravnanju (ESRS G1).
- Praktična timska vaja: Določanje razkritij E1/ S1/ G1 za podjetja.

Kako se izogniti pastem, v katere se ujamejo poročevalci?
Ovire in priložnosti trajnostnostnega poročanja in kaj smo se iz preteklosti naučili?

PREDAVATELJICA: Simona Roškar
Simona je magistra poslovnih ved, svetovalka za trajnostno upravljanje in poročanje, podjetnica in trenerka za spodbujanje kreativnosti in družbene odgovornosti. Ima slovenski in mednarodni certifikat ECQA za vodjo trajnostnega razvoja, v vlogi predavateljice pa širi znanja in izkušnje posameznikom.


Datum seminarja

V pripravi.